PROGRAMMING SOURCES page 5There are many sources in Slovenian, forgive me please, because I am left them such.You can copy and paste sources into Notepad or direct into compiler. You can also download them from page PROGRAMS where are in zip format, together with programs. The programs are in exe format.

If you found any bugs in sources or in programs, let me know please, by e-mail:  my e-mail

List of codes on this page:

31_Prepis_datotek.cpp - Copy of data in file
32_1_Kvadrat_1_sodih_clenov_zaporedja.cpp
32_2_Kvadrat_1_sodih_clenov_zaporedja.cpp
32_3_Kvadrat_1_sodih_clenov_zaporedja.cpp
33_1_Izpis_dneva_v_tednu.cpp - weekday print to screen
33_2_Izpis_dneva_v_tednu.cpp - weekday print to screen 2
34_Izpis_spremenljivk.cpp
36_1_Izpis_ocene.cpp
36_2_Izpis_ocene.cpp
37_Najvecje_najmanjse_mesto_v_zaporedju.cpp
38_Nastavitev_matrike.cpp
39_Nastavitev_zaporedja.cpp
40_Nastavitev_matrike_zaporedja.cpp
41_Nastavitev_matrike_za_clenov.cpp
42_Izracun_zaporedju_zaporedje_kvad_clenov.cpp
43_Izracun_vsote_clenov_matrike_na_diag.cpp
44_1_Prepis_znakovnega_zaporedja_obratno.cpp
44_2_Prepis_znakovnega_zaporedja_obratno.cpp
45_Prepis_znakovnega_zaporedja_obratno.cpp


31_Prepis_datotek.cpp - Copy of data in file:


/*
Sestavi program v c++, ki odpre dve poljubni datoteki. 
Podatki se naj berejo iz izbrane vhodne datoteke, rezultati se izpisujejo na odprto izhodno datoteko. Testiraj uspesnost odpiranja obeh datotek. 
Nato v ustrezni zanki prepisi (znak po znak) celotno vsebino 
vhodne datoteke na izhodno. Na koncu se zapri obe datoteki.
*/

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

void napaka(char*);

main()
{
FILE *kaz_1, *kaz_2;
char vhodna[80], izhodna[80];

char tekst;
printf("\n\n **** PROGRAM ZA KOPIRANJE DVEH DATOTEK ****"); //dodal

printf("\n\n\n\n Podaj ime vhodne datoteke:");
printf("\n >>> ");
gets(vhodna);
if((kaz_1=fopen(vhodna, "r"))==NULL)
napaka(vhodna);

printf("\n\n Podaj ime izhodne datoteke: ");
printf("\n >>> ");
gets(izhodna);
if((kaz_2=fopen(izhodna, "w"))==NULL)
napaka(izhodna);

while((tekst = fgetc(kaz_1)) != EOF)

fputc(tekst, kaz_2);

printf("\n\n\n\n\n ***** KOPIRANJE DATOTEKE JE KONCANO !!! *****"); //dodal
printf("\n\n\n\n\n\n Pritisni tipko [Enter] za izhod >>> "); //dodal
getchar();//dodal

fclose(kaz_1);
fclose(kaz_2);
return 0;
}
void napaka(char *dat)
{
printf("\n\n\n\n\n Ne morem odpreti datoteke >>> %s  !!!", dat);
printf("\n\n\n\n\n\n Pritisni tipko [Enter] za izhod >>> ");
getchar();//dodal
exit(0);
}

  

topBack to top


32_1_Kvadrat_1_sodih_clenov_zaporedja.cpp:


/*
Sestavi potrebne programske stavke v jeziku c++ za izracun vsote kvadratov prvih n clenov celega zaporedja [100] in sicer tako, da se sestejejo samo kvadrati sodih negativnih elementov polja zaporedja.
Napisi zanko na tri mozne nacine !
a) FOR:
*/

#include <stdio.h>

void main()
{
 static int zap[100]={1,-2,3,4,-5,6,7,8,-9,-10,11,-12,13,-14,15,16,17,-18,19,20,
           -21,22,-23,24,25,26,27,28,29,-30,-31,32,-33,34,35,
           -36,37,-38,39,-40,41,42,43,-44,45,-46,47,48,49,50,
           51,52,53,-54,55,56,57,-58,-59,-60,-61,62,63,64,65,
           66,-67,68,69,70,-71,72,73,-74,75,-76,77,-78,-79,80,
           -81,-82,83,84,-85,86,87,88,-89,90,91,92,93,-94,95,
           96,97,-98,-99,100};

 int i = 0, n, vsota = 0;

 printf("\n\nPodaj stevilo prvih n clenov zaporedja: ");
 scanf("%d", &n);

 printf("\n\nTi cleni zaporedja so:\n\n");
 for(i = 0; i < n; i++)
 printf("%d ", zap[i]);

 printf("\n\n\nSodi negativni cleni zaporedja so:\n\n");
 for(i = 0; i < n; i++)
 if(zap[i] < 0 && (zap[i] %2 == 0))
 printf("%d ", zap[i]);

 for(i = 0; i < n; i++)
 if(zap[i] < 0 && (zap[i] %2 == 0))
 {
 vsota = vsota + (zap[i] * zap[i]);
 }
 printf("\n\n\n\n\n\nOd prvih %d. clenov zaporedja je", n);
 printf("\n\nVSOTA KVADRATOV SODIH NEGATIVNIH CLENOV ZAPOREDJA = %d\n", vsota);

 getchar();
 getchar();
 return(0);
}

  

topBack to top


32_2_Kvadrat_1_sodih_clenov_zaporedja.cpp:


/*
Sestavi potrebne programske stavke v jeziku c++ za izracun vsote kvadratov prvih n clenov celega zaporedja [100] in sicer tako, da se sestejejo samo kvadrati sodih negativnih elementov polja zaporedja.
Napisi zanko na tri mozne nacine !
a) WHILE:
*/

#include <stdio.h>

void main()
{
 static int zap[100]={1,-2,3,4,-5,6,7,8,-9,-10,11,-12,13,-14,15,16,17,-18,19, 20,
           -21,22,-23,24,25,26,27,28,29,-30,-31,32,-33,34,35,
           -36,37,-38,39,-40,41,42,43,-44,45,-46,47,48,49,50,
           51,52,53,-54,55,56,57,-58,-59,-60,-61,62,63,64,65,
           66,-67,68,69,70,-71,72,73,-74,75,-76,77,-78,-79,80,
           -81,-82,83,84,-85,86,87,88,-89,90,91,92,93,-94,95,
           96,97,-98,-99,100};

 int i = 0, n, vsota = 0;

 printf("\n\nPodaj stevilo prvih n clenov zaporedja: ");
 scanf("%d", &n);

 while(i<n)
 {
 if(zap[i] < 0 && (zap[i] %2 == 0))

 vsota = vsota + (zap[i] * zap[i]);
 i++;
 }

 printf("\n\n\n\n\n\nOd prvih %d. clenov zaporedja je", n);
 printf("\n\nVSOTA KVADRATOV SODIH NEGATIVNIH CLENOV ZAPOREDJA = %d\n", vsota);

 getchar();
 getchar();
 return(0);
}

  

topBack to top


32_3_Kvadrat_1_sodih_clenov_zaporedja.cpp:


/*
Sestavi potrebne programske stavke v jeziku c++ za izracun vsote kvadratov prvih n clenov celega zaporedja [100] in sicer tako, da se sestejejo samo kvadrati sodih negativnih elementov polja zaporedja.
Napisi zanko na tri mozne nacine !
a) DO WHILE:
*/

#include <stdio.h>

void main()
{
 int i = 0, n, vsota = 0;

 static int zap[100]={1,-2,3,4,-5,6,7,8,-9,-10,11,-12,13,-14,15,16,17,-18,19,20,
           -21,22,-23,24,25,26,27,28,29,-30,-31,32,-33,34,35,
           -36,37,-38,39,-40,41,42,43,-44,45,-46,47,48,49,50,
           51,52,53,-54,55,56,57,-58,-59,-60,-61,62,63,64,65,
           66,-67,68,69,70,-71,72,73,-74,75,-76,77,-78,-79,80,
           -81,-82,83,84,-85,86,87,88,-89,90,91,92,93,-94,95,
           96,97,-98,-99,100};

 printf("\n\nPodaj stevilo prvih n clenov zaporedja: ");
 scanf("%d", &n);

	do
	{
   if(zap[i] < 0 && (zap[i] %2 == 0))

	 vsota = vsota + (zap[i] *zap[i]);
   i++;
	}
  while(i<n);

 printf("\n\n\n\n\n\nOd prvih %d. clenov zaporedja je", n);
 printf("\n\nVSOTA KVADRATOV SODIH NEGATIVNIH CLENOV ZAPOREDJA = %d\n", vsota);

 getchar();
 getchar();
 return(0);
}

  

topBack to top


33_1_Izpis_dneva_v_tednu.cpp - weekday print to screen:


/*
Sestavi vse potrebne stavke v jeziku c++ za naslednji problem. 
Napisi ustrezni switch stavek in enakovredni if-else blok, ki bo glede na vrednost cele spremenljivke dan, izpisal naslednja sporocila: "nedefinirano" v primeru vrednosti 0, 
"Ponedeljek" v primeru vrednosti 1, "Nedelja. "izven obsega vrednosti" za vse ostale vrednosti.

SWITCH
*/

#include<stdio.h>

int main()
{
	int dan;

  printf("\n *********************************** ");
  printf("\n * PROGRAM ZA IZPIS DNEVA Z BESEDO * ");
  printf("\n *********************************** ");

  printf("\n\n\n\n Vnesi stevilko dneva (od 1 do 7): ");
  scanf("%d", &dan);

  printf("\n\n Vtipkal si steviko dneva %d.", dan);
  printf("\n\n Ta stevilka pomeni:");

	switch (dan)
  {
	case 0:
   printf("\a\n\n\n\n\t \" NEDEFINIRANO ! \" ");
   break;

	case 1:
   printf("\n\n\n\t \" Ponedeljek \" ");
   break;

	case 2:
   printf("\n\n\n\t \" Torek \" ");
   break;

	case 3:
   printf("\n\n\n\t \" Sreda \" ");
   break;

	case 4:
   printf("\n\n\n\t \" Cetrtek \" ");
   break;

	case 5:
   printf("\n\n\n\t \" Petek \" ");
   break;

	case 6:
   printf("\n\n\n\t \" Sobota \" ");
   break;

	case 7:
   printf("\n\n\n\t \" Nedelja \" ");
   break;

	default:
     printf("\a\n\n\n\n\t \" IZVEN OBSEGA VREDNOSTI ! \" ");
	}

 printf("\n\n\n\n\n\t ***** K O N E C *****");
 printf("\n\n\n\n Za izhod iz programa pritisni tipko [Enter] >>>>> ");

 getchar();
 getchar();
 return (0);
}

  

topBack to top


33_2_Izpis_dneva_v_tednu.cpp - weekday print to screen 2:


/*
Sestavi vse potrebne stavke v jeziku c++ za naslednji problem. 
Napisi ustrezni switch stavek in enakovredni if-else blok, ki bo glede na vrednost cele spremenljivke dan, izpisal naslednja sporocila: "nedefinirano" v primeru vrednosti 0, 
"Ponedeljek" v primeru vrednosti 1, "Nedelja. 
"izven obsega vrednosti" za vse ostale vrednosti.

IF-ELSE
*/

#include <stdio.h>

int main()
{
	int dan;

  printf("\n *********************************** ");
  printf("\n * PROGRAM ZA IZPIS DNEVA Z BESEDO * ");
  printf("\n *********************************** ");

  printf("\n\n\n\n Vnesi stevilko dneva (od 1 do 7):");
  scanf("%d", &dan);

  printf("\n\n Vtipkal si steviko dneva %d.", dan);
  printf("\n\n Ta stevilka pomeni:");


	if (dan == 0)
  {
   printf("\a\n\n\n\n\t \" NEDEFINIRANO ! \" ");
  }

	else if (dan == 1)
  {
   printf("\n\n\n\t \" Ponedeljek \" ");
  }

 	else if (dan == 2)
  {
   printf("\n\n\n\t \" Torek \" ");
  }

	else if (dan == 3)
  {
   printf("\n\n\n\t \" Sreda \" ");
  }

	else if (dan == 4)
  {
   printf("\n\n\n\t \" Cetrtek \" ");
  }

	else if (dan == 5)
  {
   printf("\n\n\n\t \" Petek \" ");
  }

	else if (dan == 6)
  {
   printf("\n\n\n\t \" Sobota \" ");
  }

	else if (dan == 7)
  {
   printf("\n\n\n\t \" Nedelja \" ");
  }

	else
  {
   printf("\a\n\n\n\n\t \" IZVEN OBSEGA VREDNOSTI ! \" ");
  }

 printf("\n\n\n\n\n\t ***** K O N E C *****");
 printf("\n\n\n\n Za izhod iz programa pritisni tipko [Enter] >>>>> ");

 getchar();
 getchar();
 return (0);
}

  

topBack to top


34_Izpis_spremenljivk.cpp:


/*
Sestavi vse potrebne stavke v jeziku c++ za izpis 
z ustreznimi obvestili za naslednje, 
v specifikacijskih stavkih podane spremenljivke! 
Char znak='z',niz='0', opica='@', crka='S'; 
float x= 123.4567 (na tri cela in 4 dec) 
double dvojno= 12.3456789(dve celi in 7 dec) 
static char niz[]='tole je' 
long int dolgo= 1234567 (na sedem mest) 
unsigned short int u=12345, v=67890; (5mest)
*/

#include <stdio.h>
#include <string.h>

main() 
{
char znak = 'z', bit = '0', opica= '@', crka = 'S';
float x = 123.4567;
double dvojno = 12.3456789;
static char niz[] = "tole je kratek stavek !";
long int dolgo = 1234567;
unsigned short int u = 12345, v = 67890;

printf("\n Znak = %c %c %c %c", znak, bit, opica, crka);
printf("\n Realno = %3.4f", x);
printf("\n Realno dvojna natancnost = %2.7lf", dvojno);
printf("\n Niz = "); printf(niz);
printf("\n Dolgo celo = %7ld", dolgo);
printf("\n Celo brez predznaka = %5d, %5d", u, v);

getchar();//dodal
return 0; 
}

  

topBack to top


36_1_Izpis_ocene.cpp:


/*
Sestavi vse potrebne programske stavke v jeziku C++ za naslednji problem. 
Napisi ustrezni switch stavek, ki bo glede na vrednost cele spremenljivke ocena, izpisal na zaslon naslednja sporocila:
"Ocena je nezadostno." v primeru vrednosti 1,2,3,4 in 5,
"Ocena je zadostno." v primeru vrednosti 6,
"Ocena je dobro." v primeru vrednosti 7,
"Ocena je prav dobro." v primeru vrednosti 8 in 9,
"Ocena je odlicno." v primeru vrednosti 10,
"Ocena je nedefinirana." v primeru vrednosti 0 in za vse ostale vrednosti.
Nato posebej dodaj tudi enakovredno resitev s pomocjo if else bloka.

Z SWITCH stavkom
*/

#include<stdio.h>

main()
{
	int ocena;

  printf("\n *********************************** ");
  printf("\n * PROGRAM ZA IZPIS OCENE Z BESEDO * ");
  printf("\n *********************************** ");

	printf("\n\n\n\n Vnesi stevilko ocene (od 1 do 10): ");
	scanf("%d", &ocena);

	printf("\n\n Vtipkal si steviko ocene %d.", ocena);

	switch (ocena)
  {
	case 1:
	case 2:
	case 3:
	case 4:
	case 5:
   printf("\n\n\n\t Ocena je nezadostno. ");
   break;

	case 6:
   printf("\n\n\n\t Ocena je zadostno. ");
   break;

	case 7:
   printf("\n\n\n\t Ocena je dobro. ");
   break;

	case 8:
	case 9:
   printf("\n\n\n\t Ocena je pravdobro. ");
   break;

	case 10:
   printf("\n\n\n\t Ocena je odlicno. ");
   break;

	case 0:
   printf("\a\n\n\n\n\t Ocena je nedefinirana. ");
   break;

	default:
     printf("\a\n\n\n\n\t Ocena je nedefinirana. ");
	}

 printf("\n\n\n\n\n\t ***** K O N E C *****");
 printf("\n\n\n\n Za izhod iz programa pritisni tipko [Enter] >>>>> ");

 getchar();
 getchar();
 return (0);
}

  

topBack to top


36_2_Izpis_ocene.cpp:


/*
Sestavi vse potrebne programske stavke v jeziku C++ za naslednji problem. 
Napisi ustrezni switch stavek, ki bo glede na vrednost cele spremenljivke ocena, izpisal na zaslon naslednja sporocila:
"Ocena je nezadostno." v primeru vrednosti 1,2,3,4 in 5,
"Ocena je zadostno." v primeru vrednosti 6,
"Ocena je dobro." v primeru vrednosti 7,
"Ocena je prav dobro." v primeru vrednosti 8 in 9,
"Ocena je odlicno." v primeru vrednosti 10,
"Ocena je nedefinirana." v primeru vrednosti 0 in za vse ostale vrednosti.
Nato posebej dodaj tudi enakovredno resitev s pomocjo if else bloka.

Z IF-ELSE stavkom
*/

#include <stdio.h>

int main()
{
	int ocena;

  printf("\n *********************************** ");
  printf("\n * PROGRAM ZA IZPIS OCENE Z BESEDO * ");
  printf("\n *********************************** ");

	printf("\n\n\n\n Vnesi stevilko ocene (od 1 do 10): ");
	scanf("%d", &ocena);

	printf("\n\n Vtipkal si steviko ocene %d.", ocena);


	if (ocena == 1 || ocena == 2 || ocena == 3 || ocena == 4 || ocena == 5)
  {
	 printf("\n\n\n\t Ocena je nezadostno. ");
  }

 	else if (ocena == 6)
  {
   printf("\n\n\n\t Ocena je zadostno. ");
  }

	else if (ocena == 7)
  {
	 printf("\n\n\n\t Ocena je dobro. ");
  }

	else if (ocena == 8 || ocena == 9)
  {
	 printf("\n\n\n\t Ocena je prav dobro. ");
  }

	else if (ocena == 10)
  {
	 printf("\n\n\n\t Ocena je odlicno. ");
  }

	else if (ocena == 0)
  {
	 printf("\a\n\n\n\n\t Ocena je nedefinirana. ");
  }

	else
  {
	 printf("\a\n\n\n\n\t Ocena je nedefinirana. ");
  }

 printf("\n\n\n\n\n\t ***** K O N E C *****");
 printf("\n\n\n\n Za izhod iz programa pritisni tipko [Enter] >>>>> ");

getchar();
getchar();
return (0);
}

  

topBack to top


37_Najvecje_najmanjse_mesto_v_zaporedju.cpp:


/*
Najvecje in najmanjse stevilo v zaporedju in mesto kjer se nahajata!!
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

main(void) 
{
int i,j,k,n=10,v;
int max, min;
float z[10];
	srand((unsigned)time(NULL));

	for(i=0; i<n; i++)
	{
		z[i]= rand() % 100;
		v = rand () % 100;
		if (v>100)
			z[i]=-z[i];

	printf("\nzaporedje: %f\t", z[i]);
	}
	
	j = 0;
	max = z[0];
	k = 0;
	min = z[0];
	for(i=0; i<n; i++)
		if(max < z[i]) 
		{
			max = z[i];
			j = i;
		}
		
		else if(z[i] < min) 
		{
		min = z[i];
		k = i; 
		}

printf("\n\nNajvecje stevilo je: %d",max );
		printf("\n\nStevilo se nahaja na %d mestu!\n", j); 
		printf("\n\nNajmanjse stevilo je: %d",min );
		printf("\n\nStevilo se nahaja na %d mestu!\n\n", k);

getchar();
return 0;
}

  

topBack to top


38_Nastavitev_matrike.cpp:


/*
NASTAVI MATRIKO matr[50][50] na 1!
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

float matr[50][50];
int i,j,n = 50;

main(void)
{
	srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0; i<n; i++)
  {
		for (j=0; j<n; j++)
    {
			matr[i][j]=(rand() % 5) +1;
      printf("\t%f", matr[i][j]);
    }
		printf("\n\n");
  }
	printf("\n\n");

 for(i=0; i<n; i++)
 {
		for(j=0; j<n; j++)
    {
			matr[i][j] = 1.0;
			printf("\t%f", matr[i][j]);
    }
		printf("\n\n");
 }

getchar();//dodal
return 0;
}

  

topBack to top


39_Nastavitev_zaporedja.cpp:


/*
Nastavi celo zaporedje z[50] na 1,2,3,,49,50!
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
main(void)
{
	int i,k;
	int z[50];
	int n=50;
srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0; i<n; i++)
		{
		z[i] = rand () % 5;
		k = rand() % 5;
		if (k>5)
		z[i] = -z[i];
		printf("\nzap:%d", z[i]);
}
		for(i=0; i<n; i++)
    {
		z[i]= i+1;
		  printf("\nzaporedje a: %d\n", z[i]);
		}

getchar();//dodal	
	return 0;
}

  

topBack to top


40_Nastavitev_matrike_zaporedja.cpp:


/*
Nastavi realno matriko a[50][50] na nic, 
realno matriko b[50][50] na ena ter 
celo zaporedje z[50] na 1,2,3,,49,50!
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

main(void)
{
	float a[2][2], b[2][2];
	float z[2];
	int i,j;
	int n=2;

srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		for (j=0; j<n; j++)
		{
			a[i][j]=(rand() % 5) +1;
      printf("\t%f", a[i][j]);
		}
		printf("\n");
	}
	printf("\n\n");

srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		for (j=0; j<n; j++)
		{
			b[i][j]=(rand() % 5) +1;
      printf("\t%f", b[i][j]);
		}
		printf("\n");
	}

	srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		z[i] = rand () % 5;
		printf("\nzap:%f", z[i]);
	}
	printf("\n");
for(i=0; i<n; i++)
	{
		z[i]= i+1.0;
		printf("\n%f", z[i]);
	}
	printf("\n\n");
for(i=0; i<n; i++)
	{
		for(j=0; j<n; j++)
		{
		a[i][j] = 0.0;
		printf("\t%f", a[i][j]);
		}
		printf("\n");
	}
	printf("\n\n");
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		for(j=0; j<n; j++)
		{
			b[i][j] = 1.0;
			printf("\t%f", b[i][j]);
		}
		printf("\n");
	}
getchar();//dodal
	return 0;
}

  

topBack to top


41_Nastavitev_matrike_za_clenov.cpp:


/*
Nastavi realno enotno matriko e[50][50] za prvih n clenov
(n <= 50).
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

float matr[3][3];
int i,j,n=3;

main(void)
{
	srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		for (j=0; j<n; j++)
		{
			matr[i][j]=(rand() % 5) +1;
printf("\t%f", matr[i][j]);
		}
		printf("\n\n");
	}
	printf("\n\n");
for(i=0; i<n; i++)
	{
		for(j=0; j<n; j++)
			{
				if(i==j)
			   matr[i][j] = 1.0;
				else
			   matr[i][j] = 0.0;
			printf("\t%f", matr[i][j]);
			}
			printf("\n\n");
	}
getchar();//dodal
	return 0;
}

  

topBack to top


42_Izracun_zaporedju_zaporedje_kvad_clenov.cpp:


/*
Izracunaj zaporedju zap[55] realnih stevil ustrezno zaporedje 
z_2[55] kvadratnih clenov.
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

main(void)
{
	int i,j,n=55;
	int zap[55], z_2[55];
srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		zap[i]=rand() % 21;
		j=rand () % 21;
		if (j>10)
			zap[i] =-zap[i];
printf("\nZaporedje je:%d\n\n", zap[i]);
	}
for(i=0; i<n; i++)
	{
		z_2[i]= zap[i]*zap[i];
	printf("\nProdukt zaporedja = %d\n\n", z_2[i]);
	}
getchar();//dodal
return 0;
}

  

topBack to top


43_Izracun_vsote_clenov_matrike_na_diag.cpp:


/*
Izracunaj vsoto clenov cele matrike m[22][22], 
ki leze na glavni diagonali!
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int i,j,k, vsota = 0, n=22;
int m[22][22];

main(void)
{
	srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		for(j=0; j<n; j++)
		{
		m[i][j] = rand() % 11;
		printf("\t%d", m[i][j]);
		}
		printf("\n");
	}
		for(i = 0; i<2; i++)
		vsota += m[i][i];
		printf("\n\nVsota je: %d\n", vsota);
printf("\n");
getchar();//dodal
return 0;
}

  

topBack to top


44_1_Prepis_znakovnega_zaporedja_obratno.cpp:


/*
Prepisi znakovno zaporedje zap[50] v znakovno zaporedje 
obr[50] v obrnjenem vrstnem redu.

1.nacin:
*/

#include <stdio.h>
#include <string.h>

main()
{
	char zap[50], obr[50];
	short int i = 0, n = 50;
	printf("\n\nPodaj znakovni niz:\n");
	gets(zap);
printf("\n\nPodani znakovni niz: \n");
	puts(zap);
n = strlen(zap);
while(zap[i] != '\0')
	{
		obr[i] = zap[(n-1)-i];
		i++;
	}
	obr[i] = '\0';
printf("\n\n\n\nObrnjeni znakovni niz: \n\n");
	puts(obr);
printf("\n\n");
getchar();//dodal
	return (0);
}

  

topBack to top


44_2_Prepis_znakovnega_zaporedja_obratno.cpp:


/*
Prepisi znakovno zaporedje zap[50] v znakovno zaporedje 
obr[50] v obrnjenem vrstnem redu.

2. nacin:
*/

#include <stdio.h>
#include <string.h>

main()
{
	char zap[50], obr[50];
	short int i = 0, n = 50;
	printf("\n\nPodaj znakovni niz: \n");
	gets(zap);
	printf("\n\nPodani znakovni niz: \n");
	puts(zap);
	n = strlen(zap);
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		obr[i] = zap[(n-1)-i];
	}
	obr[i] = '\0';
	printf("\n\n\n\nObrnjeni znakovni niz: \n\n");
	puts(obr);
	printf("\n\n");
getchar();//dodal
	return (0);
}

  

topBack to top


45_Prepis_znakovnega_zaporedja_obratno.cpp:


/*
Prepisi znakovno zaporedje zap[100] v znakovno zaporedje 
obr[100] v obrnjenem vrstnem redu.
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

main()
{
	float zap[100], obr[100];
	short int i,k, n = 100;
	srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		zap[i] = rand() % 11;
		k = rand () % 11;
		if (k>5)
			zap[i]=-zap[i];
		printf("\nZaporedje: %f\n", zap[i]);
		}
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		obr[i] = zap[(n-1)-i];
		printf("\nObrnjeno zap:%f\n\n", obr[i]);
	}
	printf("\n\n");
getchar();//dodal
	return (0);
}

  HomeHOME « Previous  1   2   3   4   5   Next »


You are   .  visitor of this page.

topBack to top


Last updated: 19.03.2008       Copyright © 2006-2012 dr.eu       All rights reserved.       Valid HTML 4.01 Transitional