PROGRAMSKE KODE 5. stranKode si lahko skopirate in prilepite v beležko ali direktno v prevajalnik. Lahko pa si jih snamete s strani PROGRAMI v zip formatu, skupaj s programi, ki so v exe formatu.

Če v kodah ali programih odkrijete kakšne nepravilnosti, mi prosim to sporočite po e-mailu:  moj e-mail

Seznam kod na tej strani:

31_Prepis_datotek.cpp
32_1_Kvadrat_1_sodih_clenov_zaporedja.cpp
32_2_Kvadrat_1_sodih_clenov_zaporedja.cpp
32_3_Kvadrat_1_sodih_clenov_zaporedja.cpp
33_1_Izpis_dneva_v_tednu.cpp
33_2_Izpis_dneva_v_tednu.cpp
34_Izpis_spremenljivk.cpp
36_1_Izpis_ocene.cpp
36_2_Izpis_ocene.cpp
37_Najvecje_najmanjse_mesto_v_zaporedju.cpp
38_Nastavitev_matrike.cpp
39_Nastavitev_zaporedja.cpp
40_Nastavitev_matrike_zaporedja.cpp
41_Nastavitev_matrike_za_clenov.cpp
42_Izracun_zaporedju_zaporedje_kvad_clenov.cpp
43_Izracun_vsote_clenov_matrike_na_diag.cpp
44_1_Prepis_znakovnega_zaporedja_obratno.cpp
44_2_Prepis_znakovnega_zaporedja_obratno.cpp
45_Prepis_znakovnega_zaporedja_obratno.cpp


31_Prepis_datotek.cpp:


/*
Sestavi program v c++, ki odpre dve poljubni datoteki. 
Podatki se naj berejo iz izbrane vhodne datoteke, rezultati se izpisujejo na odprto izhodno datoteko. Testiraj uspesnost odpiranja obeh datotek. 
Nato v ustrezni zanki prepisi (znak po znak) celotno vsebino 
vhodne datoteke na izhodno. Na koncu se zapri obe datoteki.
*/

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

void napaka(char*);

main()
{
FILE *kaz_1, *kaz_2;
char vhodna[80], izhodna[80];

char tekst;
printf("\n\n **** PROGRAM ZA KOPIRANJE DVEH DATOTEK ****"); //dodal

printf("\n\n\n\n Podaj ime vhodne datoteke:");
printf("\n >>> ");
gets(vhodna);
if((kaz_1=fopen(vhodna, "r"))==NULL)
napaka(vhodna);

printf("\n\n Podaj ime izhodne datoteke: ");
printf("\n >>> ");
gets(izhodna);
if((kaz_2=fopen(izhodna, "w"))==NULL)
napaka(izhodna);

while((tekst = fgetc(kaz_1)) != EOF)

fputc(tekst, kaz_2);

printf("\n\n\n\n\n ***** KOPIRANJE DATOTEKE JE KONCANO !!! *****"); //dodal
printf("\n\n\n\n\n\n Pritisni tipko [Enter] za izhod >>> "); //dodal
getchar();//dodal

fclose(kaz_1);
fclose(kaz_2);
return 0;
}
void napaka(char *dat)
{
printf("\n\n\n\n\n Ne morem odpreti datoteke >>> %s  !!!", dat);
printf("\n\n\n\n\n\n Pritisni tipko [Enter] za izhod >>> ");
getchar();//dodal
exit(0);
}

  

gorNa vrh


32_1_Kvadrat_1_sodih_clenov_zaporedja.cpp:


/*
Sestavi potrebne programske stavke v jeziku c++ za izracun vsote kvadratov prvih n clenov celega zaporedja [100] in sicer tako, da se sestejejo samo kvadrati sodih negativnih elementov polja zaporedja.
Napisi zanko na tri mozne nacine !
a) FOR:
*/

#include <stdio.h>

void main()
{
 static int zap[100]={1,-2,3,4,-5,6,7,8,-9,-10,11,-12,13,-14,15,16,17,-18,19,20,
           -21,22,-23,24,25,26,27,28,29,-30,-31,32,-33,34,35,
           -36,37,-38,39,-40,41,42,43,-44,45,-46,47,48,49,50,
           51,52,53,-54,55,56,57,-58,-59,-60,-61,62,63,64,65,
           66,-67,68,69,70,-71,72,73,-74,75,-76,77,-78,-79,80,
           -81,-82,83,84,-85,86,87,88,-89,90,91,92,93,-94,95,
           96,97,-98,-99,100};

 int i = 0, n, vsota = 0;

 printf("\n\nPodaj stevilo prvih n clenov zaporedja: ");
 scanf("%d", &n);

 printf("\n\nTi cleni zaporedja so:\n\n");
 for(i = 0; i < n; i++)
 printf("%d ", zap[i]);

 printf("\n\n\nSodi negativni cleni zaporedja so:\n\n");
 for(i = 0; i < n; i++)
 if(zap[i] < 0 && (zap[i] %2 == 0))
 printf("%d ", zap[i]);

 for(i = 0; i < n; i++)
 if(zap[i] < 0 && (zap[i] %2 == 0))
 {
 vsota = vsota + (zap[i] * zap[i]);
 }
 printf("\n\n\n\n\n\nOd prvih %d. clenov zaporedja je", n);
 printf("\n\nVSOTA KVADRATOV SODIH NEGATIVNIH CLENOV ZAPOREDJA = %d\n", vsota);

 getchar();
 getchar();
 return(0);
}

  

gorNa vrh


32_2_Kvadrat_1_sodih_clenov_zaporedja.cpp:


/*
Sestavi potrebne programske stavke v jeziku c++ za izracun vsote kvadratov prvih n clenov celega zaporedja [100] in sicer tako, da se sestejejo samo kvadrati sodih negativnih elementov polja zaporedja.
Napisi zanko na tri mozne nacine !
a) WHILE:
*/

#include <stdio.h>

void main()
{
 static int zap[100]={1,-2,3,4,-5,6,7,8,-9,-10,11,-12,13,-14,15,16,17,-18,19, 20,
           -21,22,-23,24,25,26,27,28,29,-30,-31,32,-33,34,35,
           -36,37,-38,39,-40,41,42,43,-44,45,-46,47,48,49,50,
           51,52,53,-54,55,56,57,-58,-59,-60,-61,62,63,64,65,
           66,-67,68,69,70,-71,72,73,-74,75,-76,77,-78,-79,80,
           -81,-82,83,84,-85,86,87,88,-89,90,91,92,93,-94,95,
           96,97,-98,-99,100};

 int i = 0, n, vsota = 0;

 printf("\n\nPodaj stevilo prvih n clenov zaporedja: ");
 scanf("%d", &n);

 while(i<n)
 {
 if(zap[i] < 0 && (zap[i] %2 == 0))

 vsota = vsota + (zap[i] * zap[i]);
 i++;
 }

 printf("\n\n\n\n\n\nOd prvih %d. clenov zaporedja je", n);
 printf("\n\nVSOTA KVADRATOV SODIH NEGATIVNIH CLENOV ZAPOREDJA = %d\n", vsota);

 getchar();
 getchar();
 return(0);
}

  

gorNa vrh


32_3_Kvadrat_1_sodih_clenov_zaporedja.cpp:


/*
Sestavi potrebne programske stavke v jeziku c++ za izracun vsote kvadratov prvih n clenov celega zaporedja [100] in sicer tako, da se sestejejo samo kvadrati sodih negativnih elementov polja zaporedja.
Napisi zanko na tri mozne nacine !
a) DO WHILE:
*/

#include <stdio.h>

void main()
{
 int i = 0, n, vsota = 0;

 static int zap[100]={1,-2,3,4,-5,6,7,8,-9,-10,11,-12,13,-14,15,16,17,-18,19,20,
           -21,22,-23,24,25,26,27,28,29,-30,-31,32,-33,34,35,
           -36,37,-38,39,-40,41,42,43,-44,45,-46,47,48,49,50,
           51,52,53,-54,55,56,57,-58,-59,-60,-61,62,63,64,65,
           66,-67,68,69,70,-71,72,73,-74,75,-76,77,-78,-79,80,
           -81,-82,83,84,-85,86,87,88,-89,90,91,92,93,-94,95,
           96,97,-98,-99,100};

 printf("\n\nPodaj stevilo prvih n clenov zaporedja: ");
 scanf("%d", &n);

	do
	{
   if(zap[i] < 0 && (zap[i] %2 == 0))

	 vsota = vsota + (zap[i] *zap[i]);
   i++;
	}
  while(i<n);

 printf("\n\n\n\n\n\nOd prvih %d. clenov zaporedja je", n);
 printf("\n\nVSOTA KVADRATOV SODIH NEGATIVNIH CLENOV ZAPOREDJA = %d\n", vsota);

 getchar();
 getchar();
 return(0);
}

  

gorNa vrh


33_1_Izpis_dneva_v_tednu.cpp:


/*
Sestavi vse potrebne stavke v jeziku c++ za naslednji problem. 
Napisi ustrezni switch stavek in enakovredni if-else blok, ki bo glede na vrednost cele spremenljivke dan, izpisal naslednja sporocila: "nedefinirano" v primeru vrednosti 0, 
"Ponedeljek" v primeru vrednosti 1, "Nedelja. "izven obsega vrednosti" za vse ostale vrednosti.

SWITCH
*/

#include<stdio.h>

int main()
{
	int dan;

  printf("\n *********************************** ");
  printf("\n * PROGRAM ZA IZPIS DNEVA Z BESEDO * ");
  printf("\n *********************************** ");

  printf("\n\n\n\n Vnesi stevilko dneva (od 1 do 7): ");
  scanf("%d", &dan);

  printf("\n\n Vtipkal si steviko dneva %d.", dan);
  printf("\n\n Ta stevilka pomeni:");

	switch (dan)
  {
	case 0:
   printf("\a\n\n\n\n\t \" NEDEFINIRANO ! \" ");
   break;

	case 1:
   printf("\n\n\n\t \" Ponedeljek \" ");
   break;

	case 2:
   printf("\n\n\n\t \" Torek \" ");
   break;

	case 3:
   printf("\n\n\n\t \" Sreda \" ");
   break;

	case 4:
   printf("\n\n\n\t \" Cetrtek \" ");
   break;

	case 5:
   printf("\n\n\n\t \" Petek \" ");
   break;

	case 6:
   printf("\n\n\n\t \" Sobota \" ");
   break;

	case 7:
   printf("\n\n\n\t \" Nedelja \" ");
   break;

	default:
     printf("\a\n\n\n\n\t \" IZVEN OBSEGA VREDNOSTI ! \" ");
	}

 printf("\n\n\n\n\n\t ***** K O N E C *****");
 printf("\n\n\n\n Za izhod iz programa pritisni tipko [Enter] >>>>> ");

 getchar();
 getchar();
 return (0);
}

  

gorNa vrh


33_2_Izpis_dneva_v_tednu.cpp:


/*
Sestavi vse potrebne stavke v jeziku c++ za naslednji problem. 
Napisi ustrezni switch stavek in enakovredni if-else blok, ki bo glede na vrednost cele spremenljivke dan, izpisal naslednja sporocila: "nedefinirano" v primeru vrednosti 0, 
"Ponedeljek" v primeru vrednosti 1, "Nedelja. 
"izven obsega vrednosti" za vse ostale vrednosti.

IF-ELSE
*/

#include <stdio.h>

int main()
{
	int dan;

  printf("\n *********************************** ");
  printf("\n * PROGRAM ZA IZPIS DNEVA Z BESEDO * ");
  printf("\n *********************************** ");

  printf("\n\n\n\n Vnesi stevilko dneva (od 1 do 7):");
  scanf("%d", &dan);

  printf("\n\n Vtipkal si steviko dneva %d.", dan);
  printf("\n\n Ta stevilka pomeni:");


	if (dan == 0)
  {
   printf("\a\n\n\n\n\t \" NEDEFINIRANO ! \" ");
  }

	else if (dan == 1)
  {
   printf("\n\n\n\t \" Ponedeljek \" ");
  }

 	else if (dan == 2)
  {
   printf("\n\n\n\t \" Torek \" ");
  }

	else if (dan == 3)
  {
   printf("\n\n\n\t \" Sreda \" ");
  }

	else if (dan == 4)
  {
   printf("\n\n\n\t \" Cetrtek \" ");
  }

	else if (dan == 5)
  {
   printf("\n\n\n\t \" Petek \" ");
  }

	else if (dan == 6)
  {
   printf("\n\n\n\t \" Sobota \" ");
  }

	else if (dan == 7)
  {
   printf("\n\n\n\t \" Nedelja \" ");
  }

	else
  {
   printf("\a\n\n\n\n\t \" IZVEN OBSEGA VREDNOSTI ! \" ");
  }

 printf("\n\n\n\n\n\t ***** K O N E C *****");
 printf("\n\n\n\n Za izhod iz programa pritisni tipko [Enter] >>>>> ");

 getchar();
 getchar();
 return (0);
}

  

gorNa vrh


34_Izpis_spremenljivk.cpp:


/*
Sestavi vse potrebne stavke v jeziku c++ za izpis 
z ustreznimi obvestili za naslednje, 
v specifikacijskih stavkih podane spremenljivke! 
Char znak='z',niz='0', opica='@', crka='S'; 
float x= 123.4567 (na tri cela in 4 dec) 
double dvojno= 12.3456789(dve celi in 7 dec) 
static char niz[]='tole je' 
long int dolgo= 1234567 (na sedem mest) 
unsigned short int u=12345, v=67890; (5mest)
*/

#include <stdio.h>
#include <string.h>

main() 
{
char znak = 'z', bit = '0', opica= '@', crka = 'S';
float x = 123.4567;
double dvojno = 12.3456789;
static char niz[] = "tole je kratek stavek !";
long int dolgo = 1234567;
unsigned short int u = 12345, v = 67890;

printf("\n Znak = %c %c %c %c", znak, bit, opica, crka);
printf("\n Realno = %3.4f", x);
printf("\n Realno dvojna natancnost = %2.7lf", dvojno);
printf("\n Niz = "); printf(niz);
printf("\n Dolgo celo = %7ld", dolgo);
printf("\n Celo brez predznaka = %5d, %5d", u, v);

getchar();//dodal
return 0; 
}

  

gorNa vrh


36_1_Izpis_ocene.cpp:


/*
Sestavi vse potrebne programske stavke v jeziku C++ za naslednji problem. 
Napisi ustrezni switch stavek, ki bo glede na vrednost cele spremenljivke ocena, izpisal na zaslon naslednja sporocila:
"Ocena je nezadostno." v primeru vrednosti 1,2,3,4 in 5,
"Ocena je zadostno." v primeru vrednosti 6,
"Ocena je dobro." v primeru vrednosti 7,
"Ocena je prav dobro." v primeru vrednosti 8 in 9,
"Ocena je odlicno." v primeru vrednosti 10,
"Ocena je nedefinirana." v primeru vrednosti 0 in za vse ostale vrednosti.
Nato posebej dodaj tudi enakovredno resitev s pomocjo if else bloka.

Z SWITCH stavkom
*/

#include<stdio.h>

main()
{
	int ocena;

  printf("\n *********************************** ");
  printf("\n * PROGRAM ZA IZPIS OCENE Z BESEDO * ");
  printf("\n *********************************** ");

	printf("\n\n\n\n Vnesi stevilko ocene (od 1 do 10): ");
	scanf("%d", &ocena);

	printf("\n\n Vtipkal si steviko ocene %d.", ocena);

	switch (ocena)
  {
	case 1:
	case 2:
	case 3:
	case 4:
	case 5:
   printf("\n\n\n\t Ocena je nezadostno. ");
   break;

	case 6:
   printf("\n\n\n\t Ocena je zadostno. ");
   break;

	case 7:
   printf("\n\n\n\t Ocena je dobro. ");
   break;

	case 8:
	case 9:
   printf("\n\n\n\t Ocena je pravdobro. ");
   break;

	case 10:
   printf("\n\n\n\t Ocena je odlicno. ");
   break;

	case 0:
   printf("\a\n\n\n\n\t Ocena je nedefinirana. ");
   break;

	default:
     printf("\a\n\n\n\n\t Ocena je nedefinirana. ");
	}

 printf("\n\n\n\n\n\t ***** K O N E C *****");
 printf("\n\n\n\n Za izhod iz programa pritisni tipko [Enter] >>>>> ");

 getchar();
 getchar();
 return (0);
}

  

gorNa vrh


36_2_Izpis_ocene.cpp:


/*
Sestavi vse potrebne programske stavke v jeziku C++ za naslednji problem. 
Napisi ustrezni switch stavek, ki bo glede na vrednost cele spremenljivke ocena, izpisal na zaslon naslednja sporocila:
"Ocena je nezadostno." v primeru vrednosti 1,2,3,4 in 5,
"Ocena je zadostno." v primeru vrednosti 6,
"Ocena je dobro." v primeru vrednosti 7,
"Ocena je prav dobro." v primeru vrednosti 8 in 9,
"Ocena je odlicno." v primeru vrednosti 10,
"Ocena je nedefinirana." v primeru vrednosti 0 in za vse ostale vrednosti.
Nato posebej dodaj tudi enakovredno resitev s pomocjo if else bloka.

Z IF-ELSE stavkom
*/

#include <stdio.h>

int main()
{
	int ocena;

  printf("\n *********************************** ");
  printf("\n * PROGRAM ZA IZPIS OCENE Z BESEDO * ");
  printf("\n *********************************** ");

	printf("\n\n\n\n Vnesi stevilko ocene (od 1 do 10): ");
	scanf("%d", &ocena);

	printf("\n\n Vtipkal si steviko ocene %d.", ocena);


	if (ocena == 1 || ocena == 2 || ocena == 3 || ocena == 4 || ocena == 5)
  {
	 printf("\n\n\n\t Ocena je nezadostno. ");
  }

 	else if (ocena == 6)
  {
   printf("\n\n\n\t Ocena je zadostno. ");
  }

	else if (ocena == 7)
  {
	 printf("\n\n\n\t Ocena je dobro. ");
  }

	else if (ocena == 8 || ocena == 9)
  {
	 printf("\n\n\n\t Ocena je prav dobro. ");
  }

	else if (ocena == 10)
  {
	 printf("\n\n\n\t Ocena je odlicno. ");
  }

	else if (ocena == 0)
  {
	 printf("\a\n\n\n\n\t Ocena je nedefinirana. ");
  }

	else
  {
	 printf("\a\n\n\n\n\t Ocena je nedefinirana. ");
  }

 printf("\n\n\n\n\n\t ***** K O N E C *****");
 printf("\n\n\n\n Za izhod iz programa pritisni tipko [Enter] >>>>> ");

getchar();
getchar();
return (0);
}

  

gorNa vrh


37_Najvecje_najmanjse_mesto_v_zaporedju.cpp:


/*
Najvecje in najmansje stevilo v zaporedju in mesto kjer se nahajata!!
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

main(void) 
{
int i,j,k,n=10,v;
int max, min;
float z[10];
	srand((unsigned)time(NULL));

	for(i=0; i<n; i++)
	{
		z[i]= rand() % 100;
		v = rand () % 100;
		if (v>100)
			z[i]=-z[i];

	printf("\nzaporedje: %f\t", z[i]);
	}
	
	j = 0;
	max = z[0];
	k = 0;
	min = z[0];
	for(i=0; i<n; i++)
		if(max < z[i]) 
		{
			max = z[i];
			j = i;
		}
		
		else if(z[i] < min) 
		{
		min = z[i];
		k = i; 
		}

printf("\n\nNajvecje stevilo je: %d",max );
		printf("\n\nStevilo se nahaja na %d mestu!\n", j); 
		printf("\n\nNajmanjse stevilo je: %d",min );
		printf("\n\nStevilo se nahaja na %d mestu!\n\n", k);

getchar();
return 0;
}

  

gorNa vrh


38_Nastavitev_matrike.cpp:


/*
NASTAVI MATRIKO matr[50][50] na 1!
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

float matr[50][50];
int i,j,n = 50;

main(void)
{
	srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0; i<n; i++)
  {
		for (j=0; j<n; j++)
    {
			matr[i][j]=(rand() % 5) +1;
      printf("\t%f", matr[i][j]);
    }
		printf("\n\n");
  }
	printf("\n\n");

 for(i=0; i<n; i++)
 {
		for(j=0; j<n; j++)
    {
			matr[i][j] = 1.0;
			printf("\t%f", matr[i][j]);
    }
		printf("\n\n");
 }

getchar();//dodal
return 0;
}

  

gorNa vrh


39_Nastavitev_zaporedja.cpp:


/*
Nastavi celo zaporedje z[50] na 1,2,3,,49,50!
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
main(void)
{
	int i,k;
	int z[50];
	int n=50;
srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0; i<n; i++)
		{
		z[i] = rand () % 5;
		k = rand() % 5;
		if (k>5)
		z[i] = -z[i];
		printf("\nzap:%d", z[i]);
}
		for(i=0; i<n; i++)
    {
		z[i]= i+1;
		  printf("\nzaporedje a: %d\n", z[i]);
		}

getchar();//dodal	
	return 0;
}

  

gorNa vrh


40_Nastavitev_matrike_zaporedja.cpp:


/*
Nastavi realno matriko a[50][50] na nic, 
realno matriko b[50][50] na ena ter 
celo zaporedje z[50] na 1,2,3,,49,50!
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

main(void)
{
	float a[2][2], b[2][2];
	float z[2];
	int i,j;
	int n=2;

srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		for (j=0; j<n; j++)
		{
			a[i][j]=(rand() % 5) +1;
      printf("\t%f", a[i][j]);
		}
		printf("\n");
	}
	printf("\n\n");

srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		for (j=0; j<n; j++)
		{
			b[i][j]=(rand() % 5) +1;
      printf("\t%f", b[i][j]);
		}
		printf("\n");
	}

	srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		z[i] = rand () % 5;
		printf("\nzap:%f", z[i]);
	}
	printf("\n");
for(i=0; i<n; i++)
	{
		z[i]= i+1.0;
		printf("\n%f", z[i]);
	}
	printf("\n\n");
for(i=0; i<n; i++)
	{
		for(j=0; j<n; j++)
		{
		a[i][j] = 0.0;
		printf("\t%f", a[i][j]);
		}
		printf("\n");
	}
	printf("\n\n");
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		for(j=0; j<n; j++)
		{
			b[i][j] = 1.0;
			printf("\t%f", b[i][j]);
		}
		printf("\n");
	}
getchar();//dodal
	return 0;
}

  

gorNa vrh


41_Nastavitev_matrike_za_clenov.cpp:


/*
Nastavi realno enotno matriko e[50][50] za prvih n clenov
(n <= 50).
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

float matr[3][3];
int i,j,n=3;

main(void)
{
	srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		for (j=0; j<n; j++)
		{
			matr[i][j]=(rand() % 5) +1;
printf("\t%f", matr[i][j]);
		}
		printf("\n\n");
	}
	printf("\n\n");
for(i=0; i<n; i++)
	{
		for(j=0; j<n; j++)
			{
				if(i==j)
			   matr[i][j] = 1.0;
				else
			   matr[i][j] = 0.0;
			printf("\t%f", matr[i][j]);
			}
			printf("\n\n");
	}
getchar();//dodal
	return 0;
}

  

gorNa vrh


42_Izracun_zaporedju_zaporedje_kvad_clenov.cpp:


/*
Izracunaj zaporedju zap[55] realnih stevil ustrezno zaporedje 
z_2[55] kvadratnih clenov.
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

main(void)
{
	int i,j,n=55;
	int zap[55], z_2[55];
srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		zap[i]=rand() % 21;
		j=rand () % 21;
		if (j>10)
			zap[i] =-zap[i];
printf("\nZaporedje je:%d\n\n", zap[i]);
	}
for(i=0; i<n; i++)
	{
		z_2[i]= zap[i]*zap[i];
	printf("\nProdukt zaporedja = %d\n\n", z_2[i]);
	}
getchar();//dodal
return 0;
}

  

gorNa vrh


43_Izracun_vsote_clenov_matrike_na_diag.cpp:


/*
Izracunaj vsoto clenov cele matrike m[22][22], 
ki leze na glavni diagonali!
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int i,j,k, vsota = 0, n=22;
int m[22][22];

main(void)
{
	srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		for(j=0; j<n; j++)
		{
		m[i][j] = rand() % 11;
		printf("\t%d", m[i][j]);
		}
		printf("\n");
	}
		for(i = 0; i<2; i++)
		vsota += m[i][i];
		printf("\n\nVsota je: %d\n", vsota);
printf("\n");
getchar();//dodal
return 0;
}

  

gorNa vrh


44_1_Prepis_znakovnega_zaporedja_obratno.cpp:


/*
Prepisi znakovno zaporedje zap[50] v znakovno zaporedje 
obr[50] v obrnjenem vrstnem redu.

1.nacin:
*/

#include <stdio.h>
#include <string.h>

main()
{
	char zap[50], obr[50];
	short int i = 0, n = 50;
	printf("\n\nPodaj znakovni niz:\n");
	gets(zap);
printf("\n\nPodani znakovni niz: \n");
	puts(zap);
n = strlen(zap);
while(zap[i] != '\0')
	{
		obr[i] = zap[(n-1)-i];
		i++;
	}
	obr[i] = '\0';
printf("\n\n\n\nObrnjeni znakovni niz: \n\n");
	puts(obr);
printf("\n\n");
getchar();//dodal
	return (0);
}

  

gorNa vrh


44_2_Prepis_znakovnega_zaporedja_obratno.cpp:


/*
Prepisi znakovno zaporedje zap[50] v znakovno zaporedje 
obr[50] v obrnjenem vrstnem redu.

2. nacin:
*/

#include <stdio.h>
#include <string.h>

main()
{
	char zap[50], obr[50];
	short int i = 0, n = 50;
	printf("\n\nPodaj znakovni niz: \n");
	gets(zap);
	printf("\n\nPodani znakovni niz: \n");
	puts(zap);
	n = strlen(zap);
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		obr[i] = zap[(n-1)-i];
	}
	obr[i] = '\0';
	printf("\n\n\n\nObrnjeni znakovni niz: \n\n");
	puts(obr);
	printf("\n\n");
getchar();//dodal
	return (0);
}

  

gorNa vrh


45_Prepis_znakovnega_zaporedja_obratno.cpp:


/*
Prepisi znakovno zaporedje zap[100] v znakovno zaporedje 
obr[100] v obrnjenem vrstnem redu.
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

main()
{
	float zap[100], obr[100];
	short int i,k, n = 100;
	srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		zap[i] = rand() % 11;
		k = rand () % 11;
		if (k>5)
			zap[i]=-zap[i];
		printf("\nZaporedje: %f\n", zap[i]);
		}
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		obr[i] = zap[(n-1)-i];
		printf("\nObrnjeno zap:%f\n\n", obr[i]);
	}
	printf("\n\n");
getchar();//dodal
	return (0);
}

  

DomovNA MENI « Prejšnja   1   2   3   4   5   Naslednja »


Vi ste   .  obiskovalec te strani.

gorNa vrh


Datum zadnje spremembe: 19.03.2008.       Copyright © 2006-2012 dr.eu.       Vse pravice pridržane.       Valid HTML 4.01 Transitional