PROGRAMSKE KODE 3. stranKode si lahko skopirate in prilepite v beležko ali direktno v prevajalnik. Lahko pa si jih snamete s strani PROGRAMI v zip formatu, skupaj s programi, ki so v exe formatu.

Če v kodah ali programih odkrijete kakšne nepravilnosti, mi prosim to sporočite po e-mailu:  moj e-mail

Seznam kod na tej strani:

1_sodo_ali_liho_z_printf.cpp
2_sodo_ali_liho_bpf.cpp
3_Poz_neg_bpf.cpp
4_Poz_neg_zpf.cpp
5_60_st_v_rad.cpp
6_Rad_v_60.cpp
7_Cel_v_Farh.cpp
8_60_v_Rad_v_60.cpp
9_Stop_v_gone.cpp
10_V_in_P_kvadra.cpp
11_V_P_valja.cpp
12_1_Znak_niz_Ime_gore_1.cpp
12_2_Znak_niz_Ime_gore_2.cpp
13_Datum.cpp
14_Datum_na_2_nacin.cpp
15_Nizi_Izpiti_so_nujno_zlo.cpp


1_sodo_liho_z_printf.cpp:


/*
Sestavi dve ustrezni funkciji, ki ugotovita ali je podano stevilo SODO ALI LIHO! 
Prikazi primer klica funkcije iz glavne funkcije main(), 
kjer so lahko printf() stavki.
*/

#include <stdio.h>

void sodo(int st);
void liho(int st);

main()
{
  int st;
  printf("\n Podaj stevilo: ");
  scanf("%d", &st);

printf("\n\n Podal si stevilo %d\n",st);

  sodo(st);
  liho(st);
  printf("\n\n");
getchar();//dodal
getchar();//dodal
return(0); //dodal
}

  void sodo(int st)
{
  if(st % 2 !=0)
  printf("\n\n\n\n\n Stevilo %d je liho !\n", st);
}

void liho(int st)
{
  if(st % 2 ==0)
printf("\n\n\n\n\n Stevilo %d je sodo !\n", st);
}

  

gorNa vrh


2_sodo_liho_bpf.cpp:


/*
Sestavi dve ustrezni funkciji, ki ugotovita ali je podano stevilo SODO ALI LIHO! 
Prikazi primer klica funkcije (brez printf() stavkov) iz glavne funkcije main().
*/

#include <stdio.h>
int sodo(int x);
int liho(int x);
void main()
{
 int stev=0, k=0;
 printf("\nPodaj stevilo:");
 scanf("%d", &stev);
printf("\nPodal si stevilo %d\n",stev);
 k=sodo(stev);
  if(k==1)
printf("\nPodano stevilo je sodo!\n\n");
     k=0;
	k=liho(stev);
	if(k)
 printf("\nPodano stevilo je liho!\n\n");
getchar();
getchar();
}
int sodo(int x)
{
 int s=0;
 if((x%2)==0)
 s++;
 return s;
}
 int liho(int x)
{
int s=0;
if((x%2)!=0)
s++;
return s;
}

  

gorNa vrh


3_Poz_neg_bpf.cpp:


/*
Sestavi dve ustrezni funkciji, ki ugotovita ali je podano stevilo POZITIVNO ALI NEGATIVNO! 
Prikazi primer klica funkcije (brez printf() stavkov) iz glavne funkcije main().
*/

#include <stdio.h>
int pozitivno(int x);
int negativno(int x);
void main()
{
 int stev=0, k=0;
 printf("\nPodaj stevilo:");
 scanf("%d", &stev);
 printf("\nPodal si stevilo %d\n",stev);
k= pozitivno(stev);
	if(k==1)
printf("\nStevilo je pozitivno!\n\n");
	k=0;
	k= negativno(stev);
	if(k)
printf("\nStevilo je negativno!\n\n");
getchar();
getchar();
}
int pozitivno(int x)
{
	int s=0;
	if(x>0)
	s++;
	return (s);
}
int negativno(int x)
{
	int s=0;
	if(x<0)
	s++;
	return (s);
}

  

gorNa vrh


4_Poz_neg_zpf.cpp:


/*
Sestavi dve ustrezni funkciji, ki ugotovita ali je podano stevilo POZITIVNO ALI NEGATIVNO! 
Prikazi primer klica funkcij (z printf() stavki) iz glavne funkcije main()
*/

#include <stdio.h>
void pozitivno(int st);
void negativno(int st);
void main()
{
int st=0, k=0;
printf("\nPodaj stevilo:");
scanf("%d", &st);
printf("\nPodal si stevilo %d\n",st);
pozitivno(st);
negativno(st);
printf("\n\n");
getchar();
getchar();
}
void pozitivno(int st)
{
	if(st>0)
printf("\nStevilo %d je pozitivno!\n", st);
}
void negativno(int st)
{
if(st<0)
printf("\nStevilo %d je negativno!\n", st);
}

  

gorNa vrh


5_60_st_v_rad.cpp:


/*
Sestavi funkcijo v jeziku C, ki pretvori v sestdesetiskih stopinjah, minutah in sekundah podani kot v radiane. 
Prikazi primer klica taksne funkcije iz neke druge funkcije (na primer iz glavne funkcije main()).
*/

#include <stdio.h>
#define PI 3.141592
double pretvorba(int st, int min, float sek);

main(void)
{
	int st=0 , min=0;
	float sek=0.0;
	double radian;

printf("\nPodaj kot (stop, min, sek):\n");
	scanf("%d %d %f", &st, &min, &sek);

printf("\n\nPodani kot = %3d %2d %4.1f\n", st, min, sek);
	radian=pretvorba(st,min,sek);

	printf("\n\nKot v radianih je %.8f\n\n", radian);
getchar();
getchar();
return (0);
}

double pretvorba(int st, int min, float sek)
{double radian=0;
	int k=1;
if(st < 0)
	{
	k= -1;
	st= -st;
	}
	radian = (st + min/60 + sek/3600)*PI/180;

return (radian*k); 
}

  

gorNa vrh


6_Rad_v_60.cpp:


/*
Sestavi funkcijo v jeziku C, ki pretvori v radianih podani kot v sestdesetiske stopinje, minute in na eno decimalko zaokro┼żene sekunde. 
Prikazi primer klica taksne funkcije iz neke druge funkcije (na primer iz glavne funkcije main()).
*/

#include <stdio.h>
#define PI 3.141592;
void pretvorba(float radian);

void main()
{
	float radian;

	printf("\nPodaj kot v radainih:\n");
	scanf("%f",&radian);

printf("\n\nPodani kot = %f radainov\n\n", radian);
pretvorba(radian);
printf("\n\n");  
getchar();
getchar();
return (0);
}

void pretvorba(float radian)
{
	int stop,min;
	float sek;
	double dstop,dmin;

dstop= radian *180/PI;
	stop = dstop;
dmin= (dstop-stop)*60;
	min = dmin;
sek= (dmin - min)*60;

printf("\n\nKot = %d %d %.1f\n\n", stop, min, sek);	
}

  

gorNa vrh


7_Cel_v_Farh.cpp:


/*
Sestavi funkciji za pretvorbo Celsius stopinj v Fahrenheit in obratno. 
Uporabi formulo C = (5/9) * (F - 32). Sestavi interaktivni testni program za obe funkciji.
*/

#include<stdio.h>

float pretvorbaF(float cels);
float pretvorbaC(float fahr);

void main()
{
int izbira;
float cels, fahr, rezultat;

printf("\n1-pretvorba iz Celsijevih stopinj v Fahrenheitove\n"); 
printf("\n2-pretvorba iz Fahrenheitoveih stopinj v Celsijeve\n"); 
printf("\nVnesi ustrezno stevilko:"); scanf("%d",&izbira);

if(izbira == 1)   
{
printf("\nPodaj temperaturo v Celzijevih stopinjah:");
	scanf("%f",&cels);
	rezultat = pretvorbaF(cels);
	printf("\nTemperatura (Fahrenheit) je %.3f\n\n",rezultat);
}

else if(izbira == 2)
{
	printf("\nPodaj temperaturo v Fahrenheitih:");
	scanf("%f",&fahr);
	rezultat = pretvorbaC(fahr);
   printf("\nTemperatura (Celzijevih) je %.3f\n\n",rezultat);
}

else
	{
	printf("\nNapacna izbira!");
	}
getchar();
getchar();
}

float pretvorbaF(float cels)
{
	return ((9 * cels + 160)/5);
}

float pretvorbaC(float fahr)
{
	return ((fahr - 32.0)*(5/9.0));
}

  

gorNa vrh


8_60_v_Rad_v_60.cpp:


/*
Sestavi funkciji za pretvorbo sestdesetiskih stopinj v radiane in obratno. Sestavi interaktivni program za obe funkciji!
*/

#include <stdio.h>
#define PI 3.141592

double pretvorbaR(int st, int min, float sek);

void pretvorbaS(float radian);

main()
{
	int stopi=0 , minu=0, izbira;
	float seku=0.0, rezultat;
	float radiani;
printf("\n1-pretvorba iz stopinj v radiane\n");
printf("\n2-pretvorba iz radianov v stopinje\n"); 
printf("\nVnesi ustrezno stevilko:");
	scanf("%d",&izbira);

if(izbira == 1)
{
printf("\nPodaj kot (st, min, sek):\n");
scanf("%d %d %f", &stopi, &minu, &seku);

printf("\n\nPodani kot = %3d %2d %4.1f\n", stopi, minu, seku);
	rezultat=pretvorbaR(stopi,minu,seku);

printf("\n\nKot v radianih je %.8f\n\n", rezultat);
}
	
else if(izbira == 2)
{
	printf("\nPodaj kot v radainih:\n");
	scanf("%f",&radiani);
	printf("\n\nPodani kot = %f radainov\n\n", radiani); 

	pretvorbaS(radiani); 

printf("\n\n"); 
}

else
{ 
printf("\nNapacna izbira!");
}

getchar();
getchar();
return (0);
}

double pretvorbaR(int st, int min, float sek)
{
	double rezultat=0;
	int k=1;
if(st < 0)
{
k= -1;
st= -st;
}

	rezultat = (st + min/60 + sek/3600)*PI/180;
	return (rezultat*k);
}

void pretvorbaS(float radian)
{
	int stopinje,minute;
	float sekunde;
	double dstop,dmin;
dstop= radian *180/PI;
	stopinje = dstop;
dmin= (dstop-stopinje)*60;
	minute = dmin;
sekunde= (dmin - minute)*60;
printf("\n\nKot = %d %d %.1f\n\n", stopinje, minute, sekunde); 
}

  

gorNa vrh


9_Stop_v_gone.cpp:


/*
Sestavi funkciji za pretvorbo sestdesetiskih stopinj v gone in obratno. Sestavi interaktivni program za obe funkciji!
*/

#include <stdio.h>
#define PI 3.141592
double pretvorba1(int st, int min, float sek);

void pretvorba2(float gon);

main()
{
	int st=0 , min=0, izbira;
	float sek=0.0, rezultat;
	float gon;

printf("\n1-pretvorba iz stopinj v gone\n");
printf("\n2-pretvorba iz gonov v stopinje\n");
printf("\nVnesi ustrezno stevilko:");
scanf("%d",&izbira);

if(izbira == 1)
{
	printf("\nPodaj kot (st, min, sek):\n");
	scanf("%d %d %f", &st, &min, &sek);

printf("\n\nPodani kot = %3d %2d %4.1f\n", st, min, sek);
	rezultat=pretvorba1(st,min,sek);
	printf("\n\nKot v gonih je %.8f\n\n", rezultat);
}

else if(izbira == 2)
{
	printf("\nPodaj kot v gonih:\n");
	scanf("%f",&gon);

printf("\n\nPodani kot = %f gonov\n\n", gon);
pretvorba2(gon);
printf("\n\n");
}

else
{
printf("\nNapacna izbira!");
}
getchar();
getchar();
return (0);
}

double pretvorba1(int st, int min, float sek)
{
	double rezultat=0;
	rezultat = (st + min/60 + sek/3600)*10/9;
return (rezultat);
}

void pretvorba2(float radian)
{
	int st=0,min=0;
	float sek=0.0;
	double dstop,dmin;
dstop= radian *9/10;
	st = dstop;
dmin= (dstop-st)*60;
	min = dmin;
sek= (dmin - min)*60;

printf("\n\nKot = %d %d %.1f\n\n", st, min, sek);
}

  

gorNa vrh


10_V_in_P_kvadra.cpp:


/*
Volumen in povrsina kvadra:
*/

#include<stdio.h>    
#include<stdlib.h>

void main()
{
	float a, b, c, P_kvadra, V_kvadra;
	int k=0;
	char vhod[20], izhod[20];

	FILE *vhodna, *izhodna;
	
	printf("\nPodaj ime vhodne datoteke: ");
	gets(vhod);
	
	if((vhodna=fopen(vhod, "r"))== NULL)
	{
		printf("\nDatoteke ni mozno odpreti!\n");
		exit(1);
	}
	
	printf("\nPodaj ime izhodne datoteke: ");
	gets(izhod);
	
	if((izhodna=fopen(izhod, "w"))==NULL)
	{
		printf("\nDatoteke ni mozno odpreti!\n");
		exit(2);
	}

	while((fscanf(vhodna, "%f %f %f", &a, &b, &c)) != EOF)
	{
    k++;

		P_kvadra = 2*(a*b + a*c + b*c);
		V_kvadra = (a*b*c);

	fprintf(izhodna,"\n%d.naloga:", k);
	fprintf(izhodna,"\n\nPloscina kvadra je %f, volumen pa %f\n\n", P_kvadra, V_kvadra);

	}

	fclose(vhodna);
	fclose(izhodna);
}

  

gorNa vrh


11_V_P_valja.cpp:


/*
Volumen in povrsina valja:
*/

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

#define PI 3.14159

void main()
{
	float r, h, V_valj, P_valj;
	int k = 0;
	char vhod[20], izhod[20];

FILE *vhodna, *izhodna;

	printf("\nPodaj ime vhodne datoteke:");
	gets(vhod);

	if((vhodna = fopen(vhod, "r"))==NULL)
	{
	printf("\nDatoteke ni mozno odpreti!\n");
	exit(1);
	}

	printf("\npodaj ime izhodne datoteke:");
	gets(izhod);

	if((izhodna=fopen(izhod,"w"))==NULL)
	{
	printf("\nDatoteke ni mozno odpreti!\n\n");
		exit(2);
	}
	
	while((fscanf(vhodna, "%f %f", &r, &h)) != EOF)
	{
		k++;
		fprintf(izhodna,"\n%d.naloga:\n\n",k);
		P_valj = 2*PI*r*r + 2*PI*r*h;
		V_valj = PI*r*r*h;
		fprintf(izhodna,"Ploscina valja je %f, volumen pa %f\n\n", P_valj, V_valj);
	}
	fclose(vhodna);
	fclose(izhodna);
}

  

gorNa vrh


12_1_Znak_niz_Ime_gore_1.cpp:


/*
Podan je znakovni niz podatek, ki vsebuje ime in visino gore:
static char podatek[]="Stol:2236m";
Napisi C++ program, ki iz podanega polja podatek izloci ime gore in ga shrani v ustrezno veliko novo znakovno polje, ter visino pretvori v celo vrednost in jo shrani v celo spremenljivko. Na koncu se izpisi!
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

main(void)
{
static char podatek[]="Stol:2236m";
char ime[4], vis[4];
short int h, i;

for(i=0; i<=3; i++)
{
ime[i] =podatek[i];
ime[i+1]='\0';
}

for(i=5; i<=8; i++)
{
vis[i-5]=podatek[i];
h=atoi(vis);
}

printf("\nIme gore je %s, njena visina pa je %dm\n", ime, h);
printf("\n\n");
getchar();
return 0;
}

/*
Ime gore je Stol, njena visina pa je 2236m
*/

  

gorNa vrh


12_2_Znak_niz_Ime_gore_2.cpp:


/*
Podan je znakovni niz podatek, ki vsebuje ime in visino gore: static char podatek[]="Stol:2236m";
Napisi C++ program, ki iz podanega polja podatek izloci ime gore in ga shrani v ustrezno veliko novo znakovno polje, ter visino pretvori v celo vrednost in jo shrani v celo
spremenljivko. Na koncu se izpisi!
*/

#include <stdio.h>      //X poglavje 2_6:

main(void)
{
	static char podatek[]="Stol:2236m";
	char ime[5];
	int vis, i;

  for(i=0;i<=3;i++)
	{
		ime[i]=podatek[i];
		ime[i+1] ='\0';
	}

	vis=(podatek[5]-'0')*1000+(podatek[6]-'0')*100+(podatek[7]-'0')*10+podatek[8]-'0';
  printf("\nIme gore je %s, njena visina pa je %dm\n", ime,vis);
	printf("\n\n");

 getchar();
 return 0;
}


/*
Ime gore je Stol, njena visina pa je 2236m
*/

  

gorNa vrh


13_Datum.cpp:


/*
Podan je znakovni niz datum, ki vsebuje datum v standardnem zapisu: static char datum[] = "1999-11-27"; 
Napisi program, ki bo iz niza izlocil dan, mesec in leto, jih pretvoril v cele vrednosti, ter jih nato shranil v ustrezne tri kratke cele spremenljivke. Nato se izpisi na zaslon.
*/

#include<stdio.h>
#include <stdlib.h>
main(void)
{static char datum[] = "1999-11-27";
	char leto[5], mesec[8], dan[10];
	short int i, h, h1,h2;
for(i=0; i<4 ; i++)
	{
		leto[i]=datum[i];
		h = atoi(leto);}
for(i=5; i<7; i++)
	{mesec[i-5]=datum[i];
	h1=atoi(mesec);}
		for(i=8; i<10; i++)
	{
		dan[i-8]=datum[i];
		h2=atoi(dan);}
printf("\nDatum je %d %d %d\n", h,h1,h2);
getchar();//dodal
return 0; }
/*
Datum je 1999-11-27
Press any key to continue
*/

  

gorNa vrh


14_Datum_na_2_nacin.cpp:


/*
Datum resen se na drug nacin.
Podan je znakovni niz datum, ki vsebuje datum v standardnem zapisu: static char datum[] = "1999-11-27"; 
Napisi program, ki bo iz niza izlocil dan, mesec in leto, jih pretvoril v cele vrednosti, ter jih nato shranil v ustrezne tri kratke cele spremenljivke. Nato se izpisi na zaslon.
*/

#include<stdio.h>
main(void)
{static char datum[] = "1998-08-27";
int dan, mesec, leto;

leto = (datum[0]-'0')*1000+(datum[1]-'0')*100+(datum[2]-'0')*10+datum[3]-'0';
mesec = (datum[5]-'0')*10+datum[6]-'0';
dan = (datum[8]-'0')*10+datum[9]-'0';
printf("Danasnji datum: %d.%d.%d\n", dan, mesec, leto);
getchar();//dodal
return 0;
}

  

gorNa vrh


15_Nizi_Izpiti_so_nujno_zlo.cpp:


/*
Podan je znakovni niz skupaj, ki vsebuje primer daljsega besedila. 
static char skupaj[] = "Izpiti so nujno zlo !"; 
Napisi program, ki iz podanega polja skupaj izloci vse besede 
(brez presledkov) in jih shrani v ustrezna znakovna polja. 
Na koncu naj se se izpisejo.
*/

#include<stdio.h>
#include <stdlib.h>
main(void)
{static char skupaj[] = "Izpiti so nujno zlo !";
	char n1[6], n2[9], n3[15], n4[19];
	char n5;
	short int i;
for(i=0; i<=5 ; i++)
	{n1[i]=skupaj[i];
	n1[i+1]='\0';
	}
	for(i=7; i<=8; i++)
	{
		n2[i-7]=skupaj[i];
		n2[i-7+1]='\0';}
	for(i=10; i<=14; i++)
	{
		n3[i-10]=skupaj[i];
		n3[i-10+1]='\0';
	}
	for(i=16; i<=18; i++)
	{
		n4[i-16]=skupaj[i];
		n4[i-16+1]='\0';
	}
n5=skupaj[20];
	printf("%s%s%s%s%c",n1,n2,n3,n4,n5);
	printf("\n\n");
getchar();//dodal
	return 0;
}

  

DomovNA MENI « Prejšnja   1   2   3   4   5   Naslednja »


Vi ste   .  obiskovalec te strani.

gorNa vrh


Datum zadnje spremembe: 19.03.2008.       Copyright © 2006-2012 dr.eu.       Vse pravice pridržane.       Valid HTML 4.01 Transitional