PROGRAMI - DOWNLOAD


Tukaj si lahko snamete stisnjene izvajalne programe (117)
skupaj s kodami v cpp formatu.


Kode v cpp formatu si lahko tudi skopirate iz strani KODE in nato prilepite v beležnico ali direktno v prevajalnik.

Če v kodah ali programih odkrijete kakšne nepravilnosti, mi prosim to sporočite po e-mailu:  moj e-mail
IME DATOTEKE VELIKOST VSEBINA OPIS PROGRAMA
Bankovci.zip 33 kB exe, cpp Program, ki nam za podan znesek tolarjev izračuna, s koliko in kakšnimi bankovci in kovanci plačamo znesek
Color_text.zip 2 kB exe, cpp Program, s katerim si določimo številko barve za prikaz teksta v DOS-u
Delitelj2stevil.zip 33 kB exe, cpp Program za izračun največjega skupnega delitelja dveh števil
Elipsa.zip 3 kB exe, cpp Program za izračun obsega in ploščine elipse
IE3K.zip 82 kB exe, hlp Program za izračun elementov trikotnika:kote, stranice, višine na stranice, obseg, ploščino in določi vrsto trikotnika ter nam vse podatke in rezultate izpiše tudi v datoteko txt ali xml
IZ3_SLO.zip 37 kB exe, cpp Program za izračun obsega in površine trikotnika iz podatkov na vhodni txt datoteki, slovenska verzija
IZ3_ENG.zip 36 kB exe, cpp Program za izračun obsega in površine trikotnika iz podatkov na vhodni txt datoteki, angleška verzija
Izberi_stevilo_od_1_do_63.zip 35 kB exe Program za branje misli - v mislih si izberemo eno število med 1 in 63 in program nam ga ugane
Krizci_in_krozci.zip 34 kB exe, cpp Igra Križci in krožci (Tic Tac Toe) za dva igralca
Poraba_goriva_v3.zip 124 kB exe, cpp Program za spremljanje porabe goriva enega ali več avtomobilov, saj nam podatke zapisuje v poljubno txt datoteko, v katero pripiše nove podatke: datum točenja goriva, prevožene kilometre, ceno goriva, znesek plačila in porabo na 100 km
SIT2EUR.zip 6 kB exe, cpp Program za pretvorbo tolarjev v eure in obratno
Sito.zip 3 kB exe, cpp Program za iskanje vseh praštevil na določenem intervalu med 1 in 14000000
Stiri_v_vrsto.zip 39 kB exe, cpp, h Igra štiri v vrsto za dva igralca, prevod, avtor je Inder Mohan Singh (http://www.geocities.com/imsb69)
Vislice.zip 39 kB exe, cpp, txt Igra Vislice, kjer lahko igrata dva igralca med seboj ali pa igramo proti računalniku, ki nam iskano besedo izbere iz datoteke, ki jo lahko sami dopolnjujemo
Vizitka.zip 33 kB exe, cpp Program, ki nam izpiše vizitko na zaslon
Dve_stevili.zip 33 kB exe, cpp Program za seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje dveh števil
Kvader1.zip 33 kB exe, cpp Program za izračun površine in prostornine kvadra
Sestevanje_EN.zip 33 kB exe, cpp Program za izračun vsote in povprečja dveh števil, angleško.
Vsota_vrste.zip 2 kB exe, cpp Izračuna vsoto celoštevilske vrste. Program pogovorno prebere dolžino vrste, prebere njene elemente in izračuna vsoto, ki jo na koncu izpiše na zaslon
1_16062003_Znakovni_niz_.zip 3 kB exe, cpp Vtipkano besedilo zapiše v znakovno polje, nato izpiše besedilo namesto s presledki z vezljaji in izpiše dolžino znakovnega niza
2_1_16062003_Ocene.zip 3 kB exe, cpp Za vtipkano oceno (1-10) nam z besedo izpiše, kakšna je (switch stavek)
2_2_16062003_Ocene.zip 2 kB exe, cpp Za vtipkano oceno (1-10) nam z besedo izpiše, kakšna je (if stavek)
3_16062003_Stop_v_gone.zip 3 kB exe, cpp Pretvarja podani kot v šestdesetiških stopinjah, minutah in sekundah v gone
1_19092003_Prepis_datotek.zip 3 kB exe, cpp, txt Program iz izbrane vhodne datoteke podatke prepiše na izbrano izhodno datoteko
2_19092003_Razdalje_med_tockama.zip 35 kB exe, cpp, txt Program iz vhodne datoteke prebere kartezične koordinate (x, y, z) po dveh točk hkrati in izračuna dolžini vektorjev med izhodiščem koordinatnega sistema in podanima točkama, ter tudi poševno in horizontalno razdaljo med obema točkama. Omogoča izračun poljubnega števila nalog.
3_19092003_Vsota_vrste.zip 33 kB exe, cpp Program, ki izračuna vsoto naslednje vrste 1 + 1/2 + 1/4 + 1/9 + 1/16 + 1/25 + ... Natančnost izračuna vsote vrste je 10, izpiše tudi koliko členov vrste je potrebno upoštevati, da se doseže takšna natančnost
1_26082003_Ploscina_elipse.zip 3 kB exe, cpp Program izračuna ploščino elipse, reši poljubno število nalog, ki so tudi oštevilčene
2_26082003_Potenca_realnega_stevila.zip 33 kB exe, cpp Program, ki izračuna produkt za realno število (double) t na izbrano celo potenco (i)
3_26082003_Razd_visKot_Hrazl_tock.zip 35 kB exe, cpp, txt Program, ki iz vhodne datoteke prebere za po dve točki 3D koordinate y, x in h in izračuna poševno in horizontalno razdaljo med njima, višinski kot med 1. in 2. točko ter nato še višinsko razliko med točkama. Omogoča izračun poljubnega števila nalog.
1_sodo_liho_z_printf.zip 2 kB exe, cpp Program, ki ugotovi ali je podano število sodo ali liho
2_sodo_liho_bpf.zip 2 kB exe, cpp Program, ki ugotovi ali je podano število sodo ali liho
3_Poz_neg_bpf.zip 2 kB exe, cpp Program, ki ugotovi ali je podano število pozitivno ali negativno
4_Poz_neg_zpf.zip 2 kB exe, cpp Program, ki ugotovi ali je podano število pozitivno ali negativno
5_60_st_v_rad.zip 2 kB exe, cpp Program, ki pretvori v šestdesetiških stopinjah, minutah in sekundah podani kot v radiane
6_Rad_v_60.zip 2 kB exe, cpp Program, ki pretvori v radianih podani kot v šestdesetiške stopinje, minute in na eno decimalko zaokrožene sekunde
7_Cel_v_Farh.zip 3 kB exe, cpp Program za pretvorbo Celsius stopinj v Fahrenheit in obratno
8_60_v_Rad_v_60.zip 3 kB exe, cpp Program za pretvorbo šestdesetiških stopinj v radiane in obratno
9_Stop_v_gone.zip 3 kB exe, cpp Program za pretvorbo šestdesetiških stopinj v gone in obratno
10_V_in_P_kvadra.zip 2 kB exe, cpp Program, ki izračuna volumen in površino kvadra
11_V_P_valja.zip 2 kB exe, cpp Program, ki izračuna volumen in površino valja
12_1_Znak_niz_Ime_gore_1.zip 2 kB exe, cpp Program iz podanega znakovnega niza podatek, ki vsebuje ime in višino gore izloči ime gore in ga shrani v ustrezno veliko novo znakovno polje, ter višino pretvori v celo vrednost in jo shrani v celo spremenljivko
12_2_Znak_niz_Ime_gore_2.zip 2 kB exe, cpp Program iz podanega znakovnega niza podatek, ki vsebuje ime in višino gore izloči ime gore in ga shrani v ustrezno veliko novo znakovno polje, ter višino pretvori v celo vrednost in jo shrani v celo spremenljivko
13_Datum.zip 2 kB exe, cpp Program, ki iz znakovnega niza datum v standardnem zapisu izloči dan, mesec in leto, jih pretvori v cele vrednosti, ter jih nato shrani v ustrezne tri kratke cele spremenljivke
14_Datum_na_2_nacin.zip 2 kB exe, cpp Program, ki iz znakovnega niza datum v standardnem zapisu izloči dan, mesec in leto, jih pretvori v cele vrednosti, ter jih nato shrani v ustrezne tri kratke cele spremenljivke
15_Nizi_Izpiti_so_nujno_zlo.zip 2 kB exe, cpp Program, ki iz podanega polja skupaj, ki vsebuje daljše besedilo izloči vse besede (brez presledkov) in jih shrani v ustrezna znakovna polja
16_Nizi_ASCII_znak.zip 2 kB exe, cpp Program, ki iz znakovnega polja tekst poljubne dolžine n, izpiše vse ASCII vrednosti znakov
17_Nizi_ASCII_znak.zip 2 kB exe, cpp Program podano vrstico besedila zapiše v ustrezno veliko znakovno polje, določi dejansko dolžino prebranega teksta in izpiše na zaslon ASCII vrednosti za vsak posamezni znak v nizu in sicer z uporabo for, while in do while zanke
18_Nizi_dolzina.zip 2 kB exe, cpp Program določi dolžino znakovnega niza tekst z FOR, WHILE, DO WHILE zankami ter z funkcijo strlen()
19_Znak_niz_crke_st_presl.zip 3 kB exe, cpp Program iz znakovnega polja tekst poljubne dolžine n ugotovi njegovo dolžino, koliko znakov je črk, koliko številk in koliko presledkov
20_Znak_niz_samogl_sogl.zip 3 kB exe, cpp Program iz znakovnega polja tekst poljubne dolžine n ugotovi koliko vsebuje samoglasnikov in koliko soglasnikov na tri načine z for, while in do while zanko
21_Nizi_obratno.zip 2 kB exe, cpp Program, ki z zaslona prečita poljubno dolgo besedilo in ga shrani v polje tekst največje možne dolžine 80 znakov, nato pa prepiše vsebino znakovnega niza tekst v polje tsket v obrnjenem vrstnem redu
22_kaj_izpise_program.zip 2 kB exe, cpp Program prebere podani niz in ga obrnjenega izpiše
23_Fibonacci_1.zip 2 kB exe, cpp Program, ki določi in izpiše na zaslon niz prvih n Fibonacci števil
23_Fibonacci_2.zip 2 kB exe, cpp Program, ki določi in izpiše na zaslon niz prvih n Fibonacci števil
24_1_Nizi_kolikokrat_je_znak.zip 2 kB exe, cpp Program, ki ugotovi, kolikokrat se podani znak pojavi v podanem znakovnem nizu
24_2_Nizi_kolikokrat_je_znak.zip 2 kB exe, cpp Program, ki ugotovi, kolikokrat se podani znak pojavi v podanem znakovnem nizu, drugi način (direktno, samo znak e !) while zanka
24_3_Nizi_kolikokrat_je_znak.zip 2 kB exe, cpp Program, ki ugotovi, kolikokrat se podani znak pojavi v podanem znakovnem nizu, z for zanko
24_4_Nizi_kolikokrat_je_znak.zip 2 kB exe, cpp Program, ki ugotovi, kolikokrat se podani znak pojavi v podanem znakovnem nizu, z do while zanko
25_Nizi_koliko_presledkov_obrnjeno.zip 3 kB exe, cpp Program, ki podano vrstice besedila zapiše v ustrezno veliko znakovno polje in ga izpiše na zaslon, nato z DO WHILE zanko določi dejansko dolžino zankovnega niza do nultega znaka, nato pa z WHILE zanko določi in izpiše število presledkov, na koncu pa z FOR zanko izpiše besedilo v obrnjenem vrstnem redu
26_Nizi_brez_presledkov_obrnjeno.zip 3 kB exe, cpp Program, ki podano vrstico besedila zapiše v ustrezno veliko znakovno polje in ga izpiše na zaslon, nato z WHILE zanko določi dejansko dolžino znakovnega niza do nultega znaka, nato z DO WHILE zanko izpiše na zaslon (znak po znak) celoten znakovni niz brez presledkov, ter hkrati prešteje in na koncu izpiše na zaslon število presledkov v znakovnem nizu, na koncu pa z FOR zanko izpiše na zaslon celoten niz (znak po znak) v obrnjenem vrstnem redu
27_Nizi_ASCII_za_znak.zip 2 kB exe, cpp Program, ki podano vrstico teksta zapiše v ustrezno veliko polje, nato določi dejansko dolžino prebranega teksta, nato izpiše na zaslon ASCII vrednost za vsak posamezni znak v nizu in sicer na tri možne načine: z uporabo while, do while in for zanke
28_Nizi_obratno_brez_presledkov.zip 2 kB exe, cpp Program, ki podano vrstico teksta zapiše v ustrezno veliko znakovno polje, nato določi in izpiše na zaslon dejansko dolžino prebranega teksta, nato izpiše celoten tekst na zaslon v obratnem vrstnem redu (od zadaj naprej) in pri tem izpusti vse presledke v tekstu
29_Znak_niz_v_male_velike.zip 3 kB exe, cpp Program, ki podano vrstico teksta zapiše v ustrezno veliko znakovno polje in izpiše na zaslon prebrani tekst, nato zamenja vse male črke z ustreznimi velikimi črkami in obratno (z uporabo funkcij isalpha(), islower(), isupper(), tolower() ter touper()). Novo, popravljeno besedilo izpiše na zaslon
30_Znak_niz_.zip 3 kB exe, cpp Program, ki podano vrstico teksta zapiše v ustrezno veliko znakovno polje, izpiše na zaslon prebrano besedilo, nato prepiše celoten tekst v neko drugo ustrezno veliko znakovno polje in sicer v obratnem vrstnem redu (od zadaj naprej). Novo besedilo nato izpiše na zaslon najprej v celoti, ter nato še znak po znak, pri čemer med izpisom zamenja vse presledke v besedilu z vezlajem (znak'-')
31_Prepis_datotek.zip 3 kB exe, cpp Program za prepisovanje-kopiranje vsebine vhodne txt datoteke (znak po znak) v novo izhodno txt datoteko
32_1_Kvadrat_1_sodih_clenov_zaporedja.zip 3 kB exe, cpp Program za izračun vsote kvadratov prvih n členov celega zaporedja [100] in sicer tako, da se seštejejo samo kvadrati sodih negativnih elementov polja zaporedja (FOR)
32_2_Kvadrat_1_sodih_clenov_zaporedja.zip 3 kB exe, cpp Program za izračun vsote kvadratov prvih n členov celega zaporedja [100] in sicer tako, da se seštejejo samo kvadrati sodih negativnih elementov polja zaporedja (WHILE)
32_3_Kvadrat_1_sodih_clenov_zaporedja.zip 3 kB exe, cpp Program za izračun vsote kvadratov prvih n členov celega zaporedja [100] in sicer tako, da se seštejejo samo kvadrati sodih negativnih elementov polja zaporedja (DO WHILE)
33_1_Izpis_dneva_v_tednu.zip 3 kB exe, cpp Program, ki glede na vrednost cele spremenljivke dan, izpiše naslednja sporočila: nedefinirano v primeru vrednosti 0, Ponedeljek v primeru vrednosti 1, (SWITCH)
33_2_Izpis_dneva_v_tednu.zip 3 kB exe, cpp Program, ki glede na vrednost cele spremenljivke dan, izpiše naslednja sporočila: nedefinirano v primeru vrednosti 0, Ponedeljek v primeru vrednosti 1, (IF-ELSE)
34_Izpis_spremenljivk.zip 3 kB exe, cpp Program za izpis ustreznih obvestil za v specifikacijskih stavkih podane spremenljivke
36_1_Izpis_ocene.zip 3 kB exe, cpp Program, ki nam za vtipkano oceno (1-10) z besedo izpiše, kakšna je (switch stavek)
36_2_Izpis_ocene.zip 3 kB exe, cpp Program, ki nam za vtipkano oceno (1-10) z besedo izpiše, kakšna je (if stavek)
37_Najvecje_najmanjse_mesto_v_zaporedju.zip 3 kB exe, cpp Program za določitev največjega in najmanjšega števila v zaporedju in mesto, kjer se nahajata
38_Nastavitev_matrike.zip 2 kB exe, cpp Program, ki nastavi matriko matr[50][50] na 1
39_Nastavitev_zaporedja.zip 2 kB exe, cpp Program, ki nastavi celo zaporedje z[50] na 1,2,3,,49,50
40_Nastavitev_matrike_zaporedja.zip 3 kB exe, cpp Program, ki nastavi realno matriko a[50][50] na nič, realno matriko b[50][50] na 1 ter celo zaporedje z[50] na 1,2,3,,49,50
41_Nastavitev_matrike_za_clenov.zip 2 kB exe, cpp Program, ki nastavi realno enotno matriko e[50][50] za prvih n členov (n <= 50)
42_Izracun_zaporedju_zaporedje_kvad_clenov.zip 2 kB exe, cpp Program, ki izračuna zaporedju zap[55] realnih števil ustrezno zaporedje z_2[55] kvadratnih členov
43_Izracun_vsote_clenov_matrike_na_diag.zip 2 kB exe, cpp Program, ki izračuna vsoto členov cele matrike m[22][22], ki leže na glavni diagonali
44_1_Prepis_znakovnega_zaporedja_obratno.zip 2 kB exe, cpp Program, ki prepiše znakovno zaporedje zap[50] v znakovno zaporedje obr[50] v obrnjenem vrstnem redu
44_2_Prepis_znakovnega_zaporedja_obratno.zip 2 kB exe, cpp Program, ki prepiše znakovno zaporedje zap[50] v znakovno zaporedje obr[50] v obrnjenem vrstnem redu
45_Prepis_znakovnega_zaporedja_obratno.zip 2 kB exe, cpp Program, ki prepiše znakovno zaporedje zap[100] v znakovno zaporedje obr[100] v obrnjenem vrstnem redu
46_Presteje_elemente_zap_vecje_od_nic.zip 3 kB exe, cpp Program, ki pregleda celo zaporedje zap[100] in prešteje vse elemente, ki so večji od nič, manjši od nič ali enaki nič
47_Izracun_PI_ob_100_clenih.zip 2 kB exe, cpp Program, ki izračuna približno vrednost za PI ob uporabi prvih stotih členov (for in while)
48_Izracun_vsote_elem_2D_polja_matrike.zip 2 kB exe, cpp Program, ki izračuna vsoto vseh elementov realnega 2D polja (matrike) matr[11][11]
49_izrac_produkta_elem_matrike_na_diag.zip 3 kB exe, cpp Program, ki izračuna produkt vseh elementov realnega 2D polja (matrike) matr[11][11], ki leže na glavni diagonali
50_Izrac_vsote_elem_matrike_nad_diag.zip 2 kB exe, cpp Program, ki izračuna vsoto vseh elementov realnega 2D polja (matrike) matr[11][11], ki leže nad glavno diagonalo
51_Izrac_vsote_elem_matrike_pod_diagonalo.zip 2 kB exe, cpp Program, ki izračuna vsoto vseh elementov realnega 2D polja (matrike) matr[11][11], ki leže pod glavno diagonalo
52_Izrac_vsoto_elem_matrike_manjsih_od_0.zip 3 kB exe, cpp Program, ki izračuna vsoto vseh elementov realnega polja matr[11][11], ki so večji od nič, manjši od nič ter prešteje vse člene, ki so enaki nič
53_1_Izrac_vsoto_prod_clenov_dveh_zap.zip 2 kB exe, cpp Program, ki izračuna vsoto produktov členov dveh realnih zaporedij a[99] in b[99] do n-tega člena (n<99) po formuli: Vsota = a1b1 +a2b2 ++an-1bn-1anbn
53_2_Izrac_vsoto_prod_clenov_dveh_zap.zip 2 kB exe, cpp Program, ki izračuna vsoto produktov členov dveh realnih zaporedij a[99] in b[99] do n-tega člena (n<99) po formuli: Vsota = a1b1 +a2b2 ++an-1bn-1anbn
54_1_Prepis_matrike_v_zaporedje.zip 2 kB exe, cpp Program, ki prepiše celotno realno matriko matr[9][9] v zaporedje zap[81] in sicer po vrsticah
54_2_Prepis_matrike_v_zaporedje.zip 2 kB exe, cpp Program, ki prepiše celotno realno matriko matr[9][9] v zaporedje zap[81] in sicer po stolpcih (1.)
54_3_Prepis_matrike_v_zaporedje.zip 2 kB exe, cpp Program, ki prepiše celotno realno matriko matr[9][9] v zaporedje zap[81] in sicer po stolpcih (2.)
55_1_Prepis_vektorja_v_matriko_vrstice.zip 3 kB exe, cpp Program, ki prepiše podani celi vektor vrsta[100] v celo matriko mat[10][10] in sicer po vrsticah (prvih deset členov vektorja vrsta v prvo vrsto matrike, itd);
55_2_Prepis_vektorja_v_matriko_stolpci.zip 3 kB exe, cpp Program, ki prepiše podani celi vektor vrsta[100] v celo matriko mat[10][10] in sicer po stolpcih (prvih deset členov vektorja vrsta v prvi stolpec matrike, itd);
56_Vsi_delitelji_celega_stevila.zip 2 kB exe, cpp Program, ki poišče in izpiše vse delitelje celega števila n
57_Izrac_sodih_celih_stevil_do_100.zip 2 kB exe, cpp Program, ki izračuna vsoto vseh sodih celih števil do 100 (n=2,4,100) na tri načine: z for, while in do while zanko
58_1_Izrac_prod_n_clenov_zap_sodi_for.zip 3 kB exe, cpp Program, ki izračuna produkt prvih n členov celega polja zaporedje[200] in sicer tako, da se zmnožijo samo sodi pozitivni elementi polja zaporedje (for)
58_2_Izrac_prod_n_clenov_zap_sodi_while.zip 3 kB exe, cpp Program, ki izračuna produkt prvih n členov celega polja zaporedje[200] in sicer tako, da se zmnožijo samo sodi pozitivni elementi polja zaporedje (while)
58_3_Izrac_prod_n_clenov_zap_sodi_do.zip 3 kB exe, cpp Program, ki izračuna produkt prvih n členov celega polja zaporedje[200] in sicer tako, da se zmnožijo samo sodi pozitivni elementi polja zaporedje (do while)
59_1_Izrac_vsoto_1_clenov_zap_lihi_poz_cleni.zip 3 kB exe, cpp Program, ki izračuna vsoto prvih n-členov zap[200] tako, da se seštejejo samo lihi pozitivni elementi zaporedja (for)
59_2_Izrac_vsoto_1_clenov_zap_lihi_poz_cleni.zip 2 kB exe, cpp Program, ki izračuna vsoto prvih n-členov zap[200] tako, da se seštejejo samo lihi pozitivni elementi zaporedja (while)
59_3_Izrac_vsoto_1_clenov_zap_lihi_poz_cleni.zip 2 kB exe, cpp Program, ki izračuna vsoto prvih n-členov zap[200] tako, da se seštejejo samo lihi pozitivni elementi zaporedja (do while)
60_1_Izrac_vsote_1_clenov_vsak_3_od_2_naprej.zip 3 kB exe, cpp Program, ki izračuna vsote prvih n členov celega polja vrsta[200] in sicer tako, da sešteje samo vsak tretji element polja vrsta, začenši pri drugem elementu (for)
60_2_Izrac_vsote_1_clenov_vsak_3_od_2_naprej.zip 2 kB exe, cpp Program, ki izračuna vsote prvih n členov celega polja vrsta[200] in sicer tako, da sešteje samo vsak tretji element polja vrsta, začenši pri drugem elementu (while)
60_3_Izrac_vsote_1_clenov_vsak_3_od_2_naprej.zip 2 kB exe, cpp Program, ki izračuna vsote prvih n členov celega polja vrsta[200] in sicer tako, da sešteje samo vsak tretji element polja vrsta, začenši pri drugem elementu (do while)
61_Izrac_vsote_1_clenov_vsakega_3_od_3_nap.zip 3 kB exe, cpp Program, ki izračuna vsoto prvih n členov celega polja vrsta[200] in sicer tako, da se sešteje samo vsak tretji element polja vrsta, začenši pri tretjem elementu in izpiše tudi vsa števila, ki so deljiva s 5
62_Znak_niz_naslov_h_stev.zip 2 kB exe, cpp Program iz podanega znakovnega niza, ki vsebuje naslednji znakovni niz: static char naslov[]="Jamova 2"; izloči ime ulice ter ga shrani v drugo ustrezno veliko delovno polje in izpiše dobljena polja na zaslon
63_x.zip 32 kB exe, cpp Program, ki izpiše vrednosti spremenljivk in njihov medsebojni odnos
64_x.zip 32 kB exe, cpp Program, ki izpiše vrednosti spremenljivke
65_Nizi_zdruzevanje_dodajanje.zip 2 kB exe, cpp Program, ki vsebine podanih znakovnih nizov (polj) združi v skupno polje, oziroma jih prepiše enega za drugim v ustrezno veliko polje skupaj ob upoštevanju presledkov in ločil ter vse izpiše na zaslon
67_x.zip 2 kB exe, cpp Program, ki izpiše vrednost spremenljivke
68_Izpis_raznih_spremenljivk.zip 2 kB exe, cpp Program, ki izpiše vrednosti za spremenljivke, v raznih kombinacijah
69_Zapis_funkcijskih_prototipov_spremenljivk.zip 1 kB cpp Izpis ustreznih specifikacijskih stavkov v jeziku C za float, int in double
70_Izpisi_dogajanje_v_funkciji.zip 3 kB exe, cpp Izpis dogajanj v funkcijah in njihova obrazložitevVi ste  
. obiskovalec te strani.DomovNA MENI


gorNa vrh


Datum zadnje spremembe: 19.03.2008       Copyright © 2006-2012 dr.eu       Vse pravice pridržane.       Valid HTML 4.01 Transitional