PROGRAMSKE KODE 6. stranKode si lahko skopirate in prilepite v beležko ali direktno v prevajalnik. Lahko pa si jih snamete s strani PROGRAMI v zip formatu, skupaj s programi, ki so v exe formatu.

Če v kodah ali programih odkrijete kakšne nepravilnosti, mi prosim to sporočite po e-mailu:  moj e-mail

Seznam kod na tej strani:

46_Presteje_elemente_zap_vecje_od_nic.cpp
47_Izracun_PI_ob_100_clenih.cpp
48_Izracun_vsote_elem_2D_polja_matrike.cpp
49_izrac_produkta_elem_matrike_na_diag.cpp
50_Izrac_vsote_elem_matrike_nad_diag.cpp
51_Izrac_vsote_elem_matrike_pod_diagonalo.cpp
52_Izrac_vsoto_elem_matrike_manjsih_od_0.cpp
53_1_Izrac_vsoto_prod_clenov_dveh_zap.cpp
53_2_Izrac_vsoto_prod_clenov_dveh_zap.cpp
54_1_Prepis_matrike_v_zaporedje.cpp
54_2_Prepis_matrike_v_zaporedje.cpp
54_3_Prepis_matrike_v_zaporedje.cpp
55_1_Prepis_vektorja_v_matriko_vrstice.cpp
55_2_Prepis_vektorja_v_matriko_stolpci.cpp
56_Vsi_delitelji_celega_stevila.cpp
57_Izrac_sodih_celih_stevil_do_100.cpp
58_1_Izrac_prod_n_clenov_zap_sodi_for.cpp
58_2_Izrac_prod_n_clenov_zap_sodi_while.cpp
58_3_Izrac_prod_n_clenov_zap_sodi_do.cpp
59_1_Izrac_vsoto_1_clenov_zap_lihi_poz_cleni.cpp
59_2_Izrac_vsoto_1_clenov_zap_lihi_poz_cleni.cpp
59_3_Izrac_vsoto_1_clenov_zap_lihi_poz_cleni.cpp
60_1_Izrac_vsote_1_clenov_vsak_3_od_2_naprej.cpp
60_2_Izrac_vsote_1_clenov_vsak_3_od_2_naprej.cpp
60_3_Izrac_vsote_1_clenov_vsak_3_od_2_naprej.cpp


46_Presteje_elemente_zap_vecje_od_nic.cpp:


/*
Preglej celo zaporedje zap[100] in prestej vse elemente, ki so vecji od nic, manjsi od nic ali enaki nic!
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

main(void)
{
int zap[10];
int i, n=10, np, nn, no,j;
srand((unsigned)time(NULL));
for(i=0; i<n; i++)
{
	zap[i]=rand() % 21;
	j=rand() % 21;
	if(j>10)
		zap[i]=-zap[i];
	printf("\nZaporedje:%d", zap[i]);
}
	for(i=0, np=0, nn=0, no=0; i<n; i++)
	{
		if(zap[i]<0)
			nn++;
		else if(zap[i]>0)
			np++;
		else
			no++;
	}
	printf("\n\nV podanem zaporedju je:\n");
	printf("\n%d pozitivnih elementov, %d negativnih elementov in %d nicel !\n\n", np,nn,no);
getchar();//dodal
	return 0;
}

  

gorNa vrh


47_Izracun_PI_ob_100_clenih.cpp:


/*
Sestavi ustrezno zanko (for in while), ki izracuna priblizno vrednost za PI ob uporabi prvih stotih clenov:
*/

#include <stdio.h>
#include <math.h>

main()
{
	double pi = 1;
	short int i;
	for(i=2; i<100; i++)
	{
		pi += 1./(i*i);
	}
	pi = sqrt(6 * pi);
	printf("\n\n Pi = %Lf\n\n",pi);

	i = 2;

	while(i<100)
	{
		pi += 1./(i*i);
		i++;
	}
	pi = sqrt(6 * pi);
	printf("\n\n Pi = %Lf\n\n",pi);

getchar();//dodal
	return 0;
}

  

gorNa vrh


48_Izracun_vsote_elem_2D_polja_matrike.cpp:


/*
Sestavi zanko, ki izracuna vsoto vseh elementov realnega 2D polja 
(matrikematr[11][11].
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

main(void)
{
	float m[2][2];
	float vs = 0;
	int i, j, n = 2;
	srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		for (j=0; j<n; j++)
		{
			m[i][j]=(rand() % 5) +1;

			printf("\t%f", m[i][j]);
		}
		printf("\n") ;
}
	for(i=0; i<n; i++)
		for(j=0; j<n; j++)
		{
			vs += m[i][j];
		}
		printf("\n\nVsota je %.2f\n\n", vs);
getchar();//dodal
		return 0;
}

  

gorNa vrh


49_izrac_produkta_elem_matrike_na_diag.cpp:


/*
Izracunaj produkt vseh elementov realnega 2D polja 
(matrike) matr[11][11], ki leze na glavni diagonali.
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

main(void)
{
	int i, j, n = 5;
	int prod = 1;
	float matr[5][5];
	srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		for (j=0; j<n; j++)
		{

			matr[i][j]=(rand() % 5) +1;
			printf("\t%f", matr[i][j]);
		}
		printf("\n") ;
}
	for(i=0; i<n; i++)
		for(j=0; j<n; j++)
			if(i==j)
			{
			prod *= matr[i][j];
			}
	printf("\n\nProdukt elementov na diagonali je: %d\n\n",prod);
getchar();//dodal
	return 0;
}

  

gorNa vrh


50_Izrac_vsote_elem_matrike_nad_diag.cpp:


/*
Izracunaj vsoto vseh elementov realnega 2D polja 
(matrike) matr[11][11], ki leze nad glavno diagonalo.
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

main(void)
{
	int i, j, n = 4;
	float vsota = 0;
	float matr[4][4];
	srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		for (j=0; j<n; j++)
		{

			matr[i][j]=(rand() % 5) +1;
			printf("\t%f", matr[i][j]);
		}
		printf("\n") ;
    }

    for(i=0; i<n; i++)
		for(j=0; j<n; j++)
			if(i<j)
			{
			vsota += matr[i][j];
			}
	printf("\n\nVsota vseh elementov nad diagonalo je: %.2f\n\n",vsota);
getchar();//dodal
			return 0;
}

  

gorNa vrh


51_Izrac_vsote_elem_matrike_pod_diagonalo.cpp:


/*
Izracunaj vsoto vseh elementov realnega 2D polja (matrike) matr[11][11], ki leze pod glavno diagonalo
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

main(void)
{
	int i, j, n = 4;
	float vsota = 0;
	float matr[4][4];
	srand((unsigned)time(NULL));
  printf("\n");
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		for (j=0; j<n; j++)
		{
			matr[i][j]=(rand() % 5) +1;
			printf("\t%f", matr[i][j]);
		}
		printf("\n") ;
  }
	for(i=0; i<n; i++)
		for(j=0; j<n; j++)
			if(i<j)
			{
			vsota += matr[i][j];
			}
  printf("\n\nVsota vseh elementov pod diagonalo je: %.2f\n\n",vsota);

getchar();//dodal
return (0);
}

  

gorNa vrh


52_Izrac_vsoto_elem_matrike_manjsih_od_0.cpp:


/*
Izracunaj vsoto vseh elementov realnega polja matr[11][11], ki so vecji od nic, manjsi od nic ter prestej vse clene, ki so enaki nic.
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

main(void)
{
	float matr[11][11]={1,-4,5,-7,-1,0,4,0,1};
	float v_p=0.0, v_n=0.0;
	int i, j, n=11, no=0;
i=0;
	while(i<n)
	{
		for(j=0; j<n; j++)
			if(matr[i][j]>0)
			v_p +=matr[i][j];
			else if(matr[i][j]<0)
			v_n +=matr[i][j];
			else
			++no;
			i++;
	}

printf("\nVsota poz. = %f, in neg. = %f, enakih nic pa je %d elementov ! \n", v_p, v_n, no);
   v_p=0.0;
	v_n=0.0;
	no=0;
	for(i=0; i<n; i++)
		for(j=0; j<n; j++)
		{
			if(matr[i][j]>0)
			v_p +=matr[i][j];
			else if(matr[i][j]<0)
			v_n +=matr[i][j];
			else
			++no;
		}

printf("\nVsota poz. = %f, in neg. = %f, enakih nic pa je %d elementov ! \n", v_p, v_n, no);
printf("\n\n");

getchar();//dodal
return 0;
}

  

gorNa vrh


53_1_Izrac_vsoto_prod_clenov_dveh_zap.cpp:


/*
Izracunaj vsoto produktov clenov dveh realnih zaporedij 
a[99] in b[99] do n-tega clena (n<99) po formuli:
Vsota = a1b1 +a2b2 ++an-1bn-1anbn
*/

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>

main(void)
{
	int i, n=11;
	float a[11], b[11], vs=0.0;
	srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		a[i]= (rand() % 5)+1;
		printf("\n%.2f", a[i]);
	}
	printf("\n\n");
	srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0; i<n; i++)
	{
		b[i]=(rand() % 5)+1;
		printf("\n%.2f", b[i]);
	}
	printf("\n\n");
	for(i=0; i<n; i++)
		vs += a[i] * b[i];
	printf("\nVsota produktov clenov = %.2f\n\n",vs);
	printf("\n\n");
getchar();//dodal
	return 0;
}

  

gorNa vrh


53_2_Izrac_vsoto_prod_clenov_dveh_zap.cpp:


/*
Izracunaj vsoto produktov clenov dveh realnih zaporedij 
a[99] in b[99] do n-tega clena (n<99) po formuli:
Vsota = a1b1 +a2b2 ++an-1bn-1anbn
*/

#include<stdio.h>

main(void)
{
	int i, n=3;
	static float a[3]={1,2,3}, b[3]={4,5,6}, vs=0.0;
	for(i=0; i<n; i++)
		printf("\t%.2f", a[i]);
		printf("\n\n");
for(i=0; i<n; i++)
		printf("\t%.2f", b[i]);
		printf("\n\n");
for(i=0; i<n; i++)
		vs += a[i] * b[i];
printf("\nVsota produktov clenov = %.2f\n\n",vs);
getchar();//dodal
	return 0;
}

  

gorNa vrh


54_1_Prepis_matrike_v_zaporedje.cpp:


/*
Napisi program, ki prepise celotno realno matriko matr[9][9] 
v zaporedje zap[81] in sicer:
a) po vrsticah: in  b) po stolpcih:

a) po vrsticah:
*/

#include<stdio.h>

main(void)
{
int i,j, n=2;
float matr[2][2]={1,2,3,4};
float zap[4];
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<n;j++)
zap[n*i+j]=matr[i][j];
for(i=0;i<n;i++)
{
for(j=0;j<n;j++)
		printf("\t%f",zap[n*i+j]);
}
printf("\n\n");
getchar();//dodal
return 0;
}

  

gorNa vrh


54_2_Prepis_matrike_v_zaporedje.cpp:


/*
Napisi program, ki prepise celotno realno matriko matr[9][9] 
v zaporedje zap[81] in sicer:
a) po vrsticah:  in  b) po stolpcih:

b) 1. po stolpcih:
*/

#include<stdio.h>

main(void)
{
int i,j;
const int n=2;
float matr[2][2]={1,2,3,4};
float zap[4];
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<n;j++)
		zap[n*i+j]=matr[j][i];
for(i=0;i<n;i++)
{
for(j=0;j<n;j++)
		printf("\t%f",zap[n*i+j]);
}
printf("\n\n");
getchar();//dodal
return 0;
}

  

gorNa vrh


54_3_Prepis_matrike_v_zaporedje.cpp:


/*
Napisi program, ki prepise celotno realno matriko matr[9][9] 
v zaporedje zap[81] in sicer:
a) po vrsticah: in  b) po stolpcih:

b) 2. po stolpcih :
*/

#include<stdio.h>

main(void)
{
int i,j, n=2;
float matr[2][2]={1,2,3,4};
float zap[4];
for(i=0;i<n;i++)
{
	for(j=0;j<n;j++)
	{
		printf("\t%.2f", matr[i][j]);
	}
	printf("\n\n");
}
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<n;j++)
zap[n*i+j]=matr[i][j];
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<n;j++)
printf("\t%f",zap[n*i+j]);
printf("\n");
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<n;j++)
zap[n*i+j]=matr[j][i];
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<n;j++)
printf("\t%f",zap[n*i+j]);
printf("\n\n");
getchar();//dodal
return 0;
}

  

gorNa vrh


55_1_Prepis_vektorja_v_matriko_vrstice.cpp:


/*
Sestavi vse potrebne programske stavke v jeziku C za prepis 
podanega celega vektorja vrsta[100] v celo matriko mat[10][10] in
sicer:
a)po vrsticah (prvih deset clenov vektorja vrsta v prvo vrsto
 matrike, itd);
b)po stolpcih (prvih deset clenov vektorja vrsta v prvi stolpec
 matrike, itd);

a)po vrsticah:
*/

#include<stdio.h>

main()
{
int i,j,n=10;
int vrsta[100]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100};
int mat[10][10];
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<n;j++)
		mat[i][j ] = vrsta[n*i+j];
  	for(i=0;i<n;i++)
	{
	printf("\n");
		for(j=0;j<n;j++)
	    printf("\n Element (%d,%d) = %2d\n",j+1,i+1,mat[i][j]);
	}
getchar();//dodal
return 0;
}

  

gorNa vrh


55_2_Prepis_vektorja_v_matriko_stolpci.cpp:


/*
Sestavi vse potrebne programske stavke v jeziku C za prepis 
podanega celega vektorja vrsta[100] v celo matriko mat[10][10] in sicer:
a)po vrsticah (prvih deset clenov vektorja vrsta v prvo vrsto
 matrike, itd);
b)po stolpcih (prvih deset clenov vektorja vrsta v prvi stolpec
 matrike, itd);

b)po stolpcih:
*/

#include<stdio.h>

main()
{
int i,j,n=10;
int vrsta[100]= {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,
76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100};

int mat[10][10];

for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<n;j++)
mat[j][i]=vrsta[n*i+j];
for(i=0;i<n;i++)
	{
	printf("\n");
		for(j=0;j<n;j++)
		  printf("\nElement(%d,%d)=%2d\n",j+1,i+1,mat[j][i]);
	}
getchar();//dodal
	return 0;
}

  

gorNa vrh


56_Vsi_delitelji_celega_stevila.cpp:


/*
Napisi zanko, ki poisce in izpise vse delitelje celega stevila n!
*/

#include <stdio.h>
#include <math.h>

main()
{
int n =0, i;
printf("\n\nPodaj stevilo: ");
scanf("%d", &n);
printf("\n\nDeljitelji stevila %d so:", n);
printf("\n\n\n1");
for(n = abs(n), i=2; i<=n/2; i++)
{
if((n%i) == 0)
	printf(", %d", i);
}
printf(" in %d.",n);
printf("\n\n");
getchar();//dodal
getchar();//dodal
return 0;
}

  

gorNa vrh


57_Izrac_sodih_celih_stevil_do_100.cpp:


/*
Napisi zanko, ki izracuna vsoto vseh sodih celih
stevil(n=2,4,100)! 
Napisi zanko na tri nacine: z for zanko, while in do while zanko!
*/

#include <stdio.h>

main(void)
{
int n =100, i=0, vs=0;

for(i=2; i<=n; i+=2)
  vs +=i;
  printf("\n\nVsota vseh sodih celih stevil od 2 do 100 = %d", vs);
	vs=0;
	i=2;

	while(i<=n)
	{
		vs +=i;
		i=i+2;
	}
	printf("\n\nVsota vseh sodih celih stevil od 2 do 100 = %d", vs);
	vs=0;
	i=2;

	do
	{
		vs +=i;
		i+=2;
	}
	while(i<=n);
	printf("\n\nVsota vseh sodih celih stevil od 2 do 100 = %d\n", vs);
	printf("\n");
getchar();//dodal
return 0;
}

  

gorNa vrh


58_1_Izrac_prod_n_clenov_zap_sodi_for.cpp:


/*
Sestavi potrebne programske stavke v jeziku C++ za izracun 
produkta prvih n clenov celega polja zaporedje[200] in sicer tako, da se zmnozijo samo sodi pozitivni elementi polja zaporedje. 
Napisi zanko na tri mozne nacine(for, while, do while):
a) FOR:
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

void main()
{
	static int zap[200];
	int i,j, n,m=200, produkt=1;
	srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0;i<m;i++)
	{
		zap[i]=rand() % 10;
		j=rand() % 10;
		if(j>5)
			zap[i]=-zap[i];
			printf("\n%d", zap[i]);
	}
	//printf("\n");
	printf("\n\n Podaj stevilo elementov, ki naj se mnozijo: ");
	scanf("%d", &n);
	for(i=0;i<n;i++)
		if(zap[i]%2==0 && zap[i]>0)
			produkt=produkt*zap[i];
printf("\n\n Produkt %d clenov = %d \n\n", n, produkt);
getchar();//dodal
getchar();//dodal
return(0);
}

  

gorNa vrh


58_2_Izrac_prod_n_clenov_zap_sodi_while.cpp:


/*
Sestavi potrebne programske stavke v jeziku C++ za izracun 
produkta prvih n clenov celega polja zaporedje[200] in sicer
tako, da se zmnozijo samo sodi pozitivni elementi polja zaporedje. 
Napisi zanko na tri mozne nacine(for, while, do while):
b) WHILE:
*/

#include <stdio.h>

void main()
{
static int 
zap[20]={1,-2,3,4,-5,6,7,8,-9,-10,11,-12,13,-14,15,16,17,-18,19,20};
	int i, n,m=20, produkt=1;
	for(i=0;i<m;i++)
		printf("\n%d", zap[i]);
	printf("\n\n Podaj stevilo elementov, ki naj se mnozijo: ");
	scanf("%d", &n);
	i=0;
	while(i<n)
	{
		if(zap[i]%2==0 && zap[i]>0)
			produkt=produkt*zap[i];
			i++;
	}
	printf("\n Produkt %d clenov = %d \n\n", n, produkt);
getchar();//dodal
getchar();//dodal
return(0);
}

  

gorNa vrh


58_3_Izrac_prod_n_clenov_zap_sodi_do.cpp:


/*
Sestavi potrebne programske stavke v jeziku C++ za izracun 
produkta prvih n clenov celega polja zaporedje[200] in sicer tako, 
da se zmnozijo samo sodi pozitivni elementi polja zaporedje. 
Napisi zanko na tri mozne nacine(for, while, do while):
c) DO WHILE:
*/

#include <stdio.h>

void main()
{
static int 
zap[20]={1,-2,3,4,-5,6,7,8,-9,-10,11,-12,13,-14,15,16,17,-18,19,20};
	int i, n, m=20, produkt=1;
	for(i=0;i<m;i++)
		printf("\n%d", zap[i]);
printf("\n\n Podaj stevilo elementov, ki naj se mnozijo: ");
	scanf("%d", &n);
	i=0;
	do
	{
		if(zap[i]%2==0 && zap[i]>0)
			produkt=produkt*zap[i];
			i++;
	}while(i<n);
	printf("\n Produkt %d clenov = %d \n\n", n, produkt);
getchar();//dodal
getchar();//dodal
return(0);
}

  

gorNa vrh


59_1_Izrac_vsoto_1_clenov_zap_lihi_poz_cleni.cpp:


/*
Izracunaj vsoto prvih n-clenov zap[200] tako, da se sestejejo samo lihi pozitivni elementi zaporedja.(vse tri zanke)!

a) for:
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

void main()
{
	static int zap[17];
	int i=0,j, n,m=17, vsota=0;
	srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0;i<m;i++)
	{
		zap[i]=rand() % 10;
		j=rand() % 10;
		if(j>5)
			zap[i]=-zap[i];
			printf("\n%d", zap[i]);
	}
	printf("\n");
printf("\n\nPodaj stevilo prvih n clenov: ");
	scanf("%d", &n);
	for(i=0;i<n;i++)
		if(zap[i]>0 && zap[i]%2!=0)
			vsota=vsota+zap[i];
			i++;
printf("\n\nOd prvih %d. clenov zaporedja je vsota lihih pozitivnih clenov = %d\n", n, vsota);
getchar();//dodal
getchar();//dodal
return(0);
}

  

gorNa vrh


59_2_Izrac_vsoto_1_clenov_zap_lihi_poz_cleni.cpp:


/*
Izracunaj vsoto prvih n-clenov zap[200] tako, da se sestejejo samo lihi pozitivni elementi zaporedja.(vse tri zanke)!

b) while:
*/

#include <stdio.h>

void main()
{
static int 
zap[20]={5,-10,15,-19,1,-18,6,-14,-7,-17,9,-13,2,-11,3,-4,-12,20,8,16};
	int i, n,m=20, vsota=0;
	for(i=0;i<m;i++)
		printf("\n%d", zap[i]);
	printf("\n\nPodaj stevilo prvih n clenov: ");
	scanf("%d", &n);
	i=0;
	while(i<n)
	{
		if(zap[i]>0 && zap[i]%2!=0)
			vsota=vsota+zap[i];
			i++;
	}
printf("\n\nOd prvih %d. clenov zaporedja je vsota lihih pozitivnih clenov = %d\n", n, vsota);
getchar();//dodal
getchar();//dodal
return (0);//dodal
}

  

gorNa vrh


59_3_Izrac_vsoto_1_clenov_zap_lihi_poz_cleni.cpp:


/*
Izracunaj vsoto prvih n-clenov zap[200] tako, da se sestejejo samo lihi pozitivni elementi zaporedja.(vse tri zanke)!

c) do while
*/

#include <stdio.h> 

void main()
{ 
static int 
zap[20]={5,-10,15,-19,1,-18,6,-14,-7,-17,9,-13,2,-11,3,-4,-12,20,8,16};
	int i, n, m=20, vsota=0;
	for(i=0; i<m; i++)
		printf("\n%d", zap[i]);
		printf("\n\nPodaj stevilo prvih n clenov: ");
	scanf("%d", &n);
	i=0;
	do
	{
		if(zap[i]>0 && zap[i]%2!=0)
			vsota=vsota+zap[i];
			i++;
	}
    while(i<n);

printf("\n\nOd prvih %d. clenov je vsota lihih pozitivnih clenov = %d\n", n, vsota);
getchar();//dodal
getchar();//dodal
return(0);//dodal
}

  

gorNa vrh


60_1_Izrac_vsote_1_clenov_vsak_3_od_2_naprej.cpp:


/*
Sestavi vse potrebne programske stavke za izracun vsote prvih n clenov celega polja vrsta[200] in sicer tako, 
da se sesteje samo vsak tretji element polja vrsta, zacensi pri drugem elementu.

a) for
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

void main()
{
	static int zap[17];
	int i, n,j,m=17, vsota=0;
	srand((unsigned)time(NULL));
	for(i=0;i<m;i++)
	{
		zap[i]=rand() % 10;
		j=rand() % 10;
		if(j>5)
			zap[i]=-zap[i];
			printf("\n%d", zap[i]);
	}
	printf("\n");
printf("\n\nKoliko prvih clenov zaporedja naj se sesteje : ");
	scanf("%d", &n);
		for(i=2;i<m;i+=3)
		vsota=vsota+zap[i];			
printf("\n\nOd prvih %d. clenov je vsota vseh tretjih clenov = %d\n", n, vsota);
getchar();//dodal
getchar();//dodal
return (0);//dodal
}

  

gorNa vrh


60_2_Izrac_vsote_1_clenov_vsak_3_od_2_naprej.cpp:


/*
Sestavi vse potrebne programske stavke za izracun vsote prvih n clenov celega polja vrsta[200] in sicer tako, da se sesteje samo vsak tretji element polja vrsta, zacensi pri drugem elementu.

b) while
*/

#include <stdio.h>

void main()
{
static int zap[17]={5,-10,15,-19,1,-18,6,-14,-7,-17,9,-13,2,-11,3,-4,-12};
	int i, n,m=17, vsota=0;
	for(i=0; i<m; i++)
		printf("\n%d",zap[i]);
	printf("\n\nKoliko prvih clenov zaporedja naj se sesteje : ");
	scanf("%d", &n);
	i=2;
	while(i<n)
	{
		vsota=vsota+zap[i];
		i+=3;
	}
	printf("\n\nOd prvih %d. clenov je vsota vseh tretjih clenov = %d\n", n, vsota);
getchar();//dodal
getchar();//dodal
return(0);//dodal
}

  

gorNa vrh


60_3_Izrac_vsote_1_clenov_vsak_3_od_2_naprej.cpp:


/*
Sestavi vse potrebne programske stavke za izracun vsote prvih n clenov celega polja vrsta[200] in sicer tako, da se sesteje samo vsak tretji element polja vrsta, zacensi pri drugem elementu.

c) do while:
*/

#include <stdio.h>

void main()
{
static int zap[20]={5,-10,15,-19,1,-18,6,-14,-7,-17,9,-13,2,-11,3,-4,-12};
	int i, n,m=20, vsota=0;
	for(i=0; i<m; i++)
		printf("\n%d",zap[i]);
	printf("\n\nKoliko prvih clenov zaporedja naj se sesteje: ");
	scanf("%d", &n);
	i=2;

	do
	{

		vsota=vsota+zap[i];
		i+=3;
	}
 while(i<n);
	printf("\n\nOd prvih %d. clenov je vsota vseh tretjih clenov = %d\n", n, vsota);
getchar();//dodal
getchar();//dodal
return(0);//dodal
}

  

DomovNA MENI             « Prejšnja   6   7   Naslednja »


Vi ste   .  obiskovalec te strani.

gorNa vrh


Datum zadnje spremembe: 19.03.2008.       Copyright © 2006-2012 dr.eu.       Vse pravice pridržane.       Valid HTML 4.01 Transitional